Trường Cao đẳng Hàng hải I tổ chức Lễ khai giảng 02 lớp cao đẳng chất lượng cao cấp độ quốc tế theo chương trình chuyển giao từ CHLB Đức nghề Điều khiển tàu biển và nghề Khai thác máy tàu thủy.  (04/11/2019)
Triển khai thực hiện Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH ngày 18/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch và Quy định để tổ chức đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế.
Trường Cao đẳng Hàng hải I tham dự Hội nghị đào tạo thí điểm 22 nghề cấp độ quốc tế được chuyển giao từ Cộng hoà liên bang Đức  (01/11/2019)
Thực hiện Quyết định số 926/QĐ-LĐTBXH và Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH ngày 18/7/2018 Bộ trường Bộ LĐTB&XH về việc cho phép sử dụng 22 bộ chương trình chuyển giao từ Cộng hòa liên bang Đức để đào tạo thí điểm cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng Đức và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam.
Trường Cao đẳng Hàng hải I tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn Hàng hải cho học sinh sinh viên  (31/10/2019)
Chiều ngày 31/10/2019 tại sân khấu ngoài trời trường Cao đẳng Hàng hải I đã diễn ra hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn Hàng hải cho học sinh sinh viên.
0610-2019 Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2, năm 2019  (06/10/2019)
Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2, năm 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I THAM DỰ HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ ĐẠT GIẢI 3 TOÀN ĐOÀN NGÀNH GTVT NĂM 2019  (16/09/2019)
Theo quy định cứ ba năm một lần toàn ngành Giao thông vận tải lại tưng bừng tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cho tất cả các nhà giáo các trường thuộc Bộ Giao thông vận tải.
Trường Cao đẳng Hàng hải I được cấp Giấy chứng nhận trường đạt kiểm định của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn CHLB Đức đối với 02 nghề Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu thủy (03/9/2019)  (04/09/2019)
Sáng ngày 30/08/2019, đại diện Trường Cao đẳng Hàng hải I đã tham dự Hội nghị “Tổng kết công tác khảo sát, kiểm tra và đánh giá điều kiện đảm bảo tiêu chuẩn quy định của CHLB Đức tại 66 lớp, 45 trường được lựa chọn tham gia đào tạo thí điểm theo 22 bộ chương trình đã chuyển giao từ CHLB Đức” do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức tại Hà Nội.
Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal