CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

Trường Cao đẳng Hàng hải I tiền thân là Trường Công nhân kỹ thuật đường biển, thành lập năm 1972, năm 1996 trường được nâng cấp thành Trường Trung học Hàng hải I, tháng 2/2007 trường chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định nâng cấp thành Trường Cao đẳng Hàng hải I
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI
<span>TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I</span>

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH