Đào tạo > Thông báo

3107-2018 Thông báo tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp 43CĐ (2015-2018) tại trường Cao đẳng Hàng hải I  (31/07/2018)
Thông báo tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp 43CĐ (2015-2018) tại trường Cao đẳng Hàng hải I
2206-2017 KẾ HOẠCH NGHỈ HÈ 2017  (22/06/2017)
KẾ HOẠCH NGHỈ HÈ 2017
1306-2017 Thông báo thi tốt nghiệp các lớp 42CĐ và 42CĐN  (13/06/2017)
Thông báo thi tốt nghiệp các lớp 42CĐ và 42CĐN
Số bài trong trang