Công tác sinh viên > Tin tức

THỜI ĐỂ NHỚ  (24/09/2020)
Trường Cao đẳng Hàng hải I tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn Hàng hải cho học sinh sinh viên  (31/10/2019)
Chiều ngày 31/10/2019 tại sân khấu ngoài trời trường Cao đẳng Hàng hải I đã diễn ra hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn Hàng hải cho học sinh sinh viên.
Số bài trong trang