Thông báo chung
Thông báo học sinh, sinh viên chưa nhận tiền miễn, giảm học phí năm 2014 (21/05/2015)
...

Danh sách HSSV chưa nhận tiền miễn, giảm học phí.xls

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Thông báo học sinh, sinh viên chưa nhận tiền miễn, giảm học phí năm 2014 đến nhận: 
Địa điểm :    Phòng Kế toán tài chính

Thời gian:  - Sáng từ 7h30 đến 11h

        - Chiều từ 14h đến 16h30

         (Các ngày làm việc)


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal