Đào tạo > Chuẩn đầu ra
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng chính quy năm học 2015 - 2016 (13/10/2015)
...


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal