Thông báo chung
Hướng dẫn khắc phục lỗi tải tập tin trong gmail (04/11/2012)
Bước 1: Tải tệp tin đính kèm hướng dẫn này về máy Bước 2: Giải nén và chạy tệp tin Setup.Bat trong thư mục giải nén Sau khi đã hoàn...

Bước 1: Tải tệp tin đính kèm hướng dẫn này về máy
Bước 2: Giải nén và chạy tệp tin Setup.Bat trong thư mục giải nén
Sau khi đã hoàn tất, mở hộp thư và kiểm tra việc tải tệp tin đính kèm.
Tải tại đây!

Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal