Tin tức chung
Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ  (11/08/2011)
Hội đồng gồm 11 người do Thạc sĩ Hoàng Minh Bình Phó Hiệu trưởng làm chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng xây dựng chiến lược và...

Hội đồng gồm 11 người do Thạc sĩ Hoàng Minh Bình Phó Hiệu trưởng làm chủ tịch
Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển Khoa học Công nghệ và triển khai thực hiện, quản lý các hoạt động Khoa học Công nghệ của Trường.

Các tin đã đưa:
Giới thiệu  (20/06/2011)
Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal