Thông báo chung
Thông Báo: Địa điểm thi, phòng thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2011 (11/08/2011)
- Tổng số thí sinh ĐKDT:         7325  (khối A) - Số điểm thi:...


- Tổng số thí sinh ĐKDT:         7325  (khối A)

- Số điểm thi:                            05

- Số phòng thi:                          184

- Thời gian:

+ Ngày 14/07/2011:      Từ 8 giờ Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.

+ Ngày 15/07/2011:         Sáng - thi Vật Lý

                             Chiều - thi Toán

+ Ngày 16/07/2011:         Sáng - thi Hoá

                             Chiều - dự trữ

- Họ tên, số điện thoại của Chủ tịch HĐTS:

     Phan Văn Tại,                   Hiệu trưởng   

     ĐT: 031.3766 425;     DĐ: 0913 398 720       FAX: 84.31.3766425.

- Họ tên, số điện thoại của Phó Chủ tịch thường trực HĐTS:

          Vũ Văn Dũng                  Phó Hiệu trưởng.

          ĐT 031.3752412;          DĐ: 0913 017 584.

- Họ tên của Trưởng ban coi thi:

          Đinh Gia Vinh                   Phó Hiệu trưởng

          ĐT: 031.3752410;         DĐ: 0903 292 712

Điểm thi

 

Tên điểm thi

 

Địa chỉ điểm thi

Số phòng thi

Số thi sinh 

đkdt

01

Trường Cao đẳng Hàng Hải
(Từ phòng 0001
¸ 0033)

Số 498 Đà Nẵng - Đông Hải 1

Hải An - Hải Phòng

 

33

Từ: SBD 00001

   Đến: SBD 01320

02

Trường THPT Thái Phiên
(Từ phòng 0034
¸ 0078)

Số 258 Đà Nẵng - Ngô Quyền
Hải Phòng

 

45

Từ: SBD 01321

  Đến: SBD 03120

03

Khu B1,2,3, 4 Trường ĐH
Hàng Hải
(Từ phòng 0079
¸ 0120)

Số 338 Lạch Tray - Đằng Giang Ngô Quyền - Hải Phòng

 

42

Từ:  SBD 03121

 Đến :SBD 04800

04

Khu B5 Trường ĐH Hàng hải
(Từ phòng 0121
¸ 0152)

Số 338 Lạch Tray - Đằng Giang Ngô Quyền - Hải Phòng

 

32

Từ: SBD 04801

  Đến: SBD 06080

05

Khu A3, A6 Trường ĐH
Hàng Hải
(Từ phòng 0153
¸ 0184)

Số 484 Lạch Tray - Đằng Giang Ngô Quyền - Hải Phòng

 

32

 

Từ: SBD 06081

  Đến: SBD 07


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal