Tuyển sinh > Quy chế tuyển sinh
CAO ĐẲNG HÀNG HẢI 1 TUYỂN SINH 2011 (15/08/2011)
I. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (Ký hiệu trường: CHH) 1.1. HỆ CHÍNH QUY: (chỉ tiêu: 910). Tuyển sinh các ngành:   01. Điều khiển tàu...

I. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (Ký hiệu trường: CHH)

1.1. HỆ CHÍNH QUY: (chỉ tiêu: 910).

Tuyển sinh các ngành:

 

01. Điều khiển tàu biển                       02. Tin học ứng dụng

03. Vận hành khai thác máy tàu biển

05. Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Gồm 2 chuyên ngành Đóng mới và sửa chữa thân tàu thuỷ; Thiết kế và sửa chữa máy tàu thuỷ).

06. Điện tàu thuỷ                     07. Kế toán.

- Đối tượng tuyển sinh:  Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT.

- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

-Thời gian học: 36 tháng (ngành 01; 03 chỉ tuyển Nam giới).

- Học phí: Theo quy định của Nhà nước.

* Tốt nghiệp Cao đẳng, người học (có nhu cầu) được học liên thông lên Đại học cùng nhóm ngành.

* Thí sinh không trúng tuyển vào Cao đẳng sẽ được dùng kết quả thi để xét tuyển vào học Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, trung cấp nghề (nếu có nhu cầu).

 1.2. LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP LÊN CAO ĐẲNG:  (Chỉ tiêu: 600).

- Tuyển sinh các ngành:

01. Điều khiển tàu biển                       02. Tin học ứng dụng

03. Vận hành  khai thác máy tàu biển

04. Vỏ tàu thuỷ                                    05. Sửa chữa máy tàu thuỷ

06. Điện tàu thuỷ                     07. Kế toán.

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp hàng hải hoặc tương đương.

- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

- Thời gian học: 18 tháng (Hồ sơ mua và nộp tại trường).

- Học phí: Theo quy định của Nhà nước.

 II. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

 (Mã trường: GT09)

2.1. HỆ CHÍNH QUY: (chỉ tiêu: 1000).

Tuyển sinh các ngành:

01. Điều khiển tàu biển          

02. Vận hành khai thác máy tàu biển

03. Kinh tế vận tải thuỷ                       04. Vỏ tàu thuỷ           

05. Sửa chữa máy tàu thuỷ      06. Điện tàu thuỷ

07. Kế toán doanh nghiệp        08. Công nghệ thông tin.

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT.

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết quả học tập lớp 12  hai môn: Toán và Vật lý; hoặc điểm thi Đại học, Cao đẳng năm 2011. Ngày xét tuyển: 15/08/2011.

-Thời gian học: 24 tháng (ngành 01; 02 chỉ tuyển Nam giới).

- Học phí: Theo quy định của Nhà nước.

2.2. LIÊN THÔNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP:

- Chỉ tiêu:        200.

- Tuyển sinh các ngành:

 

01. Điều khiển tàu biển.

02. Vận hành khai thác máy tàu biển.

 

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp hệ dạy nghề dài hạn hoặc trung cấp nghề đào tạo dưới 24 tháng tại các trường Hàng hải; Hàng giang; Thuỷ sản; Trường Bách nghệ; Hải quân…

- Phương thức tuyển sinh:        Xét tuyển 

- Thời gian học:                       12 tháng 

- Học phí: Theo quy định của Nhà nước.

2.3. TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VỪA LÀM VỪA HỌC:

- Chỉ tiêu:        400.

- Tuyển sinh các ngành:

 

01. Điều khiển tàu biển          

02. Vận hành khai thác máy tàu biển

03. Kinh tế vận tải thuỷ                       04. Vỏ tàu thuỷ           

05. Sửa chữa máy tàu thuỷ      06. Điện tàu thuỷ

07. Kế toán doanh nghiệp        08. Công nghệ thông tin.

 

- Phương thức tuyển sinh:        Xét tuyển 

- Thời gian học:          

+ 24 tháng đối với học sinh tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT.

+ 36 tháng đối với học sinh tốt nghiệp THCS.

 

- Hồ sơ mua và nộp tại trường hoặc tại các cơ sở liên kết đào tạo.

 

* Tốt nghiệp TCCN, TCCN vừa làm vừa học được học liên thông lên Cao đẳng, Đại học.

   III. ĐÀO TẠO NGHỀ:

 3.1. HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ: (chỉ tiêu: 600).

Tuyển sinh các ngành:

 

01. Điều khiển tàu biển                       02. Tin học ứng dụng

03. Khai thác máy tàu biển      04. Vỏ tàu thuỷ           

05. Sửa chữa máy tàu thuỷ      06. Điện tàu thuỷ                                                         07. Kế toán doanh nghiệp.

 - Đối tượng tuyển sinh:  Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT.

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết quả học tập lớp 12.

-Thời gian học: 36 tháng (ngành 01; 03 chỉ tuyển Nam giới).

- Thời gian khai giảng:

            Đợt 1:  tháng 04 năm 2011.

Đợt 2:  tháng 10 năm 2011.

- Học phí:   360.000 đồng/tháng/học sinh.

3.2. LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP NGHỀ LÊN CAO ĐẲNG NGHỀ: (Chỉ tiêu: 600).

- Tuyển sinh các ngành:

01. Điều khiển tàu biển                       02. Tin học ứng dụng

03. Khai thác máy tàu biển      04. Vỏ tàu thuỷ           

05. Sửa chữa máy tàu thuỷ      06. Điện tàu thuỷ                                                         07. Kế toán doanh nghiệp.

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp nghề hàng hải hoặc tương đương.

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

- Thời gian học: 12 tháng (Hồ sơ mua và nộp tại trường).

- Học phí:  360.000 đồng/tháng/sinh viên.

 

3.3. HỆ TRUNG CẤP NGHỀ: (chỉ tiêu: 500).

Tuyển sinh các ngành:

 01. Điều khiển tàu biển                       02. Tin học ứng dụng

03. Khai thác máy tàu biển      04. Vỏ tàu thuỷ           

05. Sửa chữa máy tàu thuỷ      06. Điện tàu thuỷ                                                         07. Kế toán doanh nghiệp.               

- Đối tượng tuyển sinh:  Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT.

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết quả học tập lớp 12.

-Thời gian học: 24 tháng (ngành 01; 03 chỉ tuyển Nam giới).

- Thời gian khai giảng:

            Đợt 1:  tháng 04 năm 2011.

Đợt 2:  tháng 10 năm 2011.

- Học phí:   330.000 đồng/tháng/học sinh.

3.4. HỆ SƠ CẤP NGHỀ: (chỉ tiêu: 400).

Tuyển sinh các ngành:

01. Điều khiển tàu biển      

02. Khai thác máy tàu biển.

- Đối tượng tuyển sinh:  Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên, có thời gian đi biển tối thiểu 06 tháng.

-Thời gian học: 05 tháng.


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal