Khoa - xưởng > Khoa Khai thác máy
Khoa Khai thác máy tàu biển thẩm định Chương trình đào tạo liên thông Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề phù hợp với Công ước STCW 78/2010 (07/12/2015)
Để đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ của học sinh, sinh viên các ngành đi biển và phù hợp với Công ước STCW 78/2010, khoa Khai thác máy tàu biển đã tiến hành thẩm định Chương trình đào tạo liên thông trung cấp nghề và Chương trình đào tạo liên thông cao đẳng nghề.

Thành phần tham dự buổi thẩm định bao gồm ban lãnh đạo Khoa, tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn và các giảng viên đã tham gia giảng dạy. Mở đầu kế hoạch thẩm định, thầy Lê Văn Chung - Tổ phó tổ Khai thác đã trình bày về quy trình xây dựng chương trình đào tạo, những môn học, mô dun và khoảng thời gian học tập toàn bộ chương trình cũng như các môn học, mô dun cụ thể.

Với quyết tâm hoàn thành việc chỉnh sửa chương trình đào tạo của khoa, cùng với sự đóng góp trí tuệ của toàn thể giảng viên thuộc các tổ, các thầy cô  đã phân tích tỷ mỉ công việc nghề Khai thác máy tàu biển thành từng nhiệm vụ, bước công việc cụ thể. Trên cơ sở đó, các tổ môn sẽ đưa ra quyết định các môn học, mô đun của nghề. Bên cạnh đó, các thầy cô cũng đã tham khảo chương trình đào tạo Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề khai thác máy tàu biển, phân tích cơ sở vật chất của nhà trường sao cho phù hợp với năng lực của người dạy, người học, đảm bảo được tính thống nhất kiến thức giữa các môn học/ mô đun trong toàn bộ Chương trình đào tạo, phù hợp với Công ước STCW 78/2010.

Buổi thẩm định đã diễn ra sôi nổi với rất nhiều các ý kiến thảo luận, góp ý, bổ sung. Với tinh thần tâm huyết với nghề, các thành viên Hội đồng thẩm định đã nhiệt tình đóng góp ý kiến về nội dung, kết cấu, tính khoa học, cân đối giữa lý thuyết và thực hành, phù hợp với thực tiễn công việc và cập nhật những kiến thức mới nhất phát sinh trong thực tiễn nghề nghiệp. Kết luận tại các buổi thẩm định, thầy Trưởng khoa Chu Đình Hà  cũng đã tổng hợp các ý kiến, nhấn mạnh các phần cần chỉnh sửa, bổ sung trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo liên thông trung cấp nghề và cao đẳng nghề phù hợp với Công ước STCW 78/2010.

  Tin từ Khoa Khai thác Máy tàu biển – Trường Cao đẳng Hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal