Tin tức chung
NGHIỆM THU THIẾT BỊ TỰ LÀM PHỤC VỤ ĐÀO TẠO CỦA KHOA CƠ KHÍ (12/08/2021)


Thực hiện Thông báo số 545/TB-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2020 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2020 - 2021. Khoa Cơ khí đã đăng ký và triển khai thiết bị dạy học: Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp PE được Hội đồng khoa học nghiệm thu đề cương và cho tiến hành chế tạo.

Trong quá trình nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban giám hiệu, các phòng chức năng liên quan, sự tham gia, góp ý của các thầy cô giảng viên trong Khoa Cơ khí tử nhóm tác giả đã cố gắng, nỗ lực hoàn thiện thiết bị dạy học: Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp PE. Khoa Cơ khí đã thực hiện nghiệm thu cấp cơ sở để bổ sung hoàn thiện nộp sản phẩm cho Nhà trường lập kế hoạch nghiệm thu.

Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp PE sau khi nghiệm thu được bố trí tại phòng thực hành động cơ ô tô. Sử dụng để giảng dạy năng lực “Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel” nghề Công nghệ ô tô. Các Kỹ năng được vận dụng trong giảng dạy như: Giảng dạy về nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong hệ thống và nguyên lý hoạt động của hệ thống; Thực hành tháo, lắp, kiểm tra và bảo dưỡng sửa chữa hệ thống; Thực hành khảo sát quá trình phun nhiên liệu ở các tốc độ khác nhau; Thực hành kỹ năng chẩn đoán, xử lý, khắc phục hư hỏng.

Ngoài ra, mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp PE còn có thể dùng để giảng dạy năng lực “Sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel tàu thủy” nghề Sửa chữa máy tàu thủy.

Với mô hình này còn có thể phát triển để kiểm tra đánh giá chất lượng của các vòi phun trực tiếp trên hệ thống như góc phun của các vòi phun, độ kín của các vòi phun, lượng nhiên liệu phun vào buồng đốt sau một thời gian nhất định ở các tốc độ khác nhau. Ngoài ra, có thể đồng bộ hóa tay điều chỉnh thanh răng bơm cao áp và tốc độ động cơ điện lai bơm cao áp thành dạng chân ga tương tự như trên ô tô.

Theo Kế hoạch số 26/KH-HĐKH&CN, ngày 29/7/2021 về Họp nghiệm thu nhiệm vụ NCKH cấp trường năm học 2020 - 2021. Ngày 05 tháng 8 năm 2021 Hội đồng nghiệm thu dưới sự chủ trì của Thầy Lương Quang Trung - Chủ tịch Hội đồng khoa học nhà trường. Khoa Cơ khí đã báo cáo trước Hội đồng nghiệm thu về mục đích, nội dung, phạm vi ứng dụng, hiệu quả và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai chế tạo thiết bị tự làm. Các thành viên trong hội đồng đã đánh giá và góp ý để thiết bị hoàn thiện hơn.

Kết luận, Chủ tịch Hội đồng đã tổng hợp ý kiến đánh giá của các thành viên và đồng ý nghiệm thu thiết bị dạy học: Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp PE, đồng thời thay mặt Hội đồng đánh giá cao sản phẩm và sự nỗ lực của thầy cô trong khoa đồng thời yêu cầu ban chủ nhiệm chỉnh sửa theo góp ý của thành viên Hội đồng. Sau khi hoàn thành chỉnh sửa Hội đồng sẽ đề xuất Hiệu trưởng quyết định bàn giao tài sản lại cho Khoa để sử dụng phục vụ công tác giảng dạy ngay cho năm học 2021-2022.

Dưới đậy là một số hình ảnh của buổi họp nghiệm thu sản phẩm:

Ảnh 1: Đại diện khoa Cơ khí báo cáo sản phẩm thiết bị dạy học tự làm “Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp PE”

Ảnh 2: Chủ tịch Hội đồng thầy Lương Quang Trung phát biểu và kết luận

 

Tin từ Khoa Cơ khí


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal