Tin tức chung
Nhận diện không gian truyền thông qua logo Skilling Up Việt Nam (01/07/2021)


          Một trong những yêu cầu của không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp chính là hình ảnh, nhận diện về giáo dục nghề nghiệp. Trong thời gian qua, logo Skilling Up Việt Nam đã được Tổng cục chú trọng sử dụng trên các sản phẩm truyền thông. Tuy nhiên việc triển khai đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa được thống nhất và sử dụng thường xuyên trong các hoạt động, sự kiện.

          Ngày 30/6/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức Hội nghị phát triển không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp, hình thành hệ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp đã thống nhất triển khai logo Skilling Up Việt Nam trên các banner, biển quảng bá hình ảnh về giáo dục nghề nghiệp. Ngay sau khi Hội nghị kết thúc, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã hưởng ứng và triển khai trên không gian truyền thông của mình.

          Cổng thông tin điện tử Tổng cục giới thiệu một số banner, biển quảng bá của một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal