Đào tạo > Thời khóa biểu
Thời khóa biểu các lớp khóa 46 CĐ Giai đoạn 1 -học kỳ I- năm học 2018-2019 (27/07/2018)
Thời khóa biểu các lớp khóa 46 CĐ Giai đoạn 1 -học kỳ I- năm học 2018-2019


Tài liệu đính kèm: 20180727_TKB 46CĐ 2018-2019 GĐ 1.xls


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal