Tuyển sinh > Thông tin tuyển sinh
Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 Cao đẳng hệ chính quy và điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2016 (15/08/2016)Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal