Thông báo chung
Thông báo Tổ chức ký cam kết không sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và sử dụng trái phép Vũ khí – Vật liệu nổ – Công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời (20/01/2016)Tài liệu đính kèm: 20160120_CAM KET KHONG DOT PHAO.doc


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal