Trung tâm > Bồi dưỡng nghiệp vụ Hàng Hải
Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ hàng hải triển khai ngay Kế hoạch hành động năm An toàn giao thông trong dịp Tết Bính Thân (14/02/2016)


Triển khai Kế hoạch hành động số 17/KH-CĐHHI ngày 18/01/2016 về việc triển khai năm An toàn giao thông năm 2016 của trường Cao đẳng Hàng hải I với chủ đề “Xây dựng văn hoá giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thi hành công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, Trung tâm đã triển khai kế hoạch đến các lớp học do Trung tâm quản lý trước khi nghỉ Tết Bính Thân.

Thực hiện lồng ghép chúc Tết các học viên với việc nhắc nhở trong các buổi liên hoan chia tay lớp với các nội dung: Không uống rượu, bia; Nếu uống không được lái xe; Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định khi tham gia giao thông; Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông và điều khiển xe đạp điện.

Tiết giảng thực hiện lồng ghép nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kế thức về An toàn giao thông tại Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Hàng hải I

Ngoài ra, trung tâm yêu cầu các giảng viên khi lên lớp thực hiện lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục:

- Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ: Giáo dục sinh viên nắm vững các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, với các nội dung trọng tâm là: Độ tuổi của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; quy định về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, điều khiển phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện;

- Các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện;

- Nhận thức về tình hình tai nạn giao thông, hậu quả của tai nạn giao thông;

- Chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, tình huống khi tham gia giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông; văn hoá khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó việc tuyên truyền Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa cũng được quan tâm đúng mực: Tuyên truyền, giáo dục sinh viên khi đi đò phải mặc áo phao hoặc sử dụng cặp phao, dụng cụ cứu sinh; chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn khi sử dụng phương tiện; Tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn đuối nước trong sinh viên.

Các hình thức tuyên truyền phong phú và phát huy hiệu hiệu quả cao nhất được áp dụng: Yêu cầu các giảng viên tham gia giảng dạy các môn tại các trung tâm thực hiện lồng ghép các nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người học, đồng thời kêu gọi họ để thực hiện tuyên truyền đến thành viên trong gia đình cùng tham gia thực hiện; Yêu cầu học viên tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề, các ngày hội, các hội thi tìm hiểu Luật giao thông, sân khấu hoá; lồng ghép các nội dung này trong các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn thanh niên, hội sinh viên; Tuyên truyền, giáo dục qua các giờ giảng dạy chính khoá, các hoạt động ngoại khoá; Tuyên truyền trực quan thông qua xây dựng hệ thống pa nô, áp phích, băng rôn, tờ rơi, khẩu hiệu, website của nhà trường…

Và trên hết, vận động tuyên truyền học viên luôn ghi nhớ các khẩu hiệu:

- "Tính mạng con người là trên hết”;

- "Đã uống rượu bia - Không lái xe”;

- "Điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường”;

- "Đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy; xe đạp điện”;

- "Dừng lại quan sát trước khi qua đường”;

- "Chấp hành quy định an toàn khi đi đò”;

- "Thay đổi văn hoá giao thông từ chính bạn”.

Hy vọng rằng với việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về An toàn giao thông đối với học viên tại Trung tâm, sẽ không xẩy ra bất cứ vụ việc vi phạm an toàn giao thông trong năm 2016.

Tin từ Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Hàng hải – Trường Cao đẳng Hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal