Tin tức chung
Trường Cao đẳng Hàng hải I được cấp Giấy chứng nhận trường đạt kiểm định của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn CHLB Đức đối với 02 nghề Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu thủy (03/9/2019) (04/09/2019)
Sáng ngày 30/08/2019, đại diện Trường Cao đẳng Hàng hải I đã tham dự Hội nghị “Tổng kết công tác khảo sát, kiểm tra và đánh giá điều kiện đảm bảo tiêu chuẩn quy định của CHLB Đức tại 66 lớp, 45 trường được lựa chọn tham gia đào tạo thí điểm theo 22 bộ chương trình đã chuyển giao từ CHLB Đức” do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức tại Hà Nội.

Sáng ngày 30/08/2019, đại diện Trường Cao đẳng Hàng hải I đã tham dự Hội nghị “Tổng kết công tác khảo sát, kiểm tra và đánh giá điều kiện đảm bảo tiêu chuẩn quy định của CHLB Đức tại 66 lớp, 45 trường được lựa chọn tham gia đào tạo thí điểm theo 22 bộ chương trình đã chuyển giao từ CHLB Đức” do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức tại Hà Nội.

TS Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tặng hoa chúc mừng thầy Lưu Việt Hùng – Phó Hiệu trưởng, đại diện Trường Cao đẳng Hàng hải I đã đạt chuẩn kiểm định của Đức đối với 02 nghề được chuyển giao từ bộ chương trình của Đức.

Tại Hội nghị, ông Klaus Michel, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đào tạo Avestos đã trình bày báo cáo chung về công tác kiểm định các nghề được chuyển giao từ Đức tại 45 trường được lựa chọn đào tạo thí điểm và các chuyên gia của Tập đoàn Đào tạo Avestos cũng đã báo cáo cụ thể kết quả kiểm định theo từng nghề, nhóm nghề. Cụ thể, qua công tác khảo sát, kiểm tra, đánh giá tại Trường Cao đẳng Hàng hải I, chuyên gia Stephan Szacsik đã đánh giá rất cao kết quả kiểm định đối với 02 nghề Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu thủy của Nhà trường đã hội tụ đủ điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị đào tạo để phục vụ đào tạo thí điểm 2 nghề chuyển giao từ CHLB Đức.

Cũng tại Hội nghị, Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh, Phó Tổng Cục trưởng Trương Anh Dũng, đại diện HWK-Leizig và Tập đoàn đào tạo AVESTOS trao giấy chứng nhận cho 41/45 trường đạt kiểm định của Đức đối với các nghề được chuyển giao.

Lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đại diện HWK-Leizig và Tập đoàn đào tạo AVESTOS trao giấy chứng nhận cho các trường đạt kiểm định theo chuẩn của Đức đối với các nghề được chuyển giao

Giấy chứng nhận đạt theo chuẩn của CHLB Đức đối với 02 nghề được chuyển giao: Điều khiển tàu biển và Khai thác Máy tàu thuỷ

 

Tin từ Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal