Tin tức chung
Trường Cao đẳng Hàng hải I tham dự Hội nghị Điển hình tiên tiến Cục Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2020-2025 (08/9/2020) (09/09/2020)


Hội nghị điển hình tiên tiến Cục Hàng hải Việt Nam được tổ chức nhằm báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, khen thưởng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020 -2025.

Ngày 08/9/2020 Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 bằng hình thức trực tuyến, tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trường Cao đẳng Hàng hải I có các thầy cô trong Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn và các thầy, cô, đơn vị trong nhà trường đã được đề xuất tại Hội nghị Điển hình tiên tiến Trường Cao đẳng Hàng hải I giai đoạn 2020-2025 và Cục Hàng hải Việt Nam chấp thuận.

Ảnh 1: Trường Cao đẳng Hàng hải I tham gia Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, nhiều ý kiến tham luận và phát biểu tâm huyết đóng góp xây dựng phong trào thi đua của Cục Hàng hải Việt Nam trong giai đoạn mới thiết thực hơn, đa dạng hơn và có sức lan tỏa đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Cục, tạo động lực phấn đấu trong các lĩnh vực công tác của các đơn vị.

Ảnh 2: ThS. Lê Huy Thụ - Giảng viên Khoa Khai thác máy tàu tham luận tại Hội nghị

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong Cục Hàng hải Việt Nam hàng năm được triển khai một cách chủ động, thiết thực và có hiệu quả. Các khâu phát động thi đua, đăng ký thi đua, xây dựng kế hoạch thi đua, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thi đua, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch thi đua, bình xét thi đua và khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình, xuất sắc, tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, phổ biến kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến đã được tiến hành đồng bộ và đi vào nề nếp. Nội dung và phương thức tổ chức phong trào thi đua tiếp tục được đổi mới, bảo đảm tính phù hợp và tính khả thi, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và những sự kiện quan trọng khác. Chủ đề, mục tiêu, nội dung và tiêu chí thi đua luôn được xác định gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, theo mục tiêu thi đua chung của ngành.

Ảnh 3: TS. Lưu Việt Hùng – Hiệu trưởng thay mặt Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam trao giấy khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua

Tại Hội nghị lần này, Trường Cao đẳng Hàng hải I rất vinh dự có 01 tập thể và 02 cá nhận được nhận Giấy khen của Cục Hàng hải Việt Nam, gồm:

  • Tập thể: Khoa Khai thác máy tàu biển
  • Cá nhân: Thầy Lê Huy Thụ - Giảng viên khoa Khai thác máy tàu biển và Thầy Vũ Ngọc Hùng- Giảng viên khoa Điều khiển tàu biển

Ảnh 4: Chụp ảnh lưu niệm

Tin từ Công đoàn Trường Cao đẳng Hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal