Thông báo chung

Thông báo: Kế hoạch thi lại tốt nghiệp  (10/10/2013)
TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I PHÒNG ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...
Thông báo: Tiếp tục tuyển sinh  (03/09/2013)
         Cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, sơ cấp nghề với các hình thức đào tạo: Đào tạo chính...
Số bài trong trang