Tuyển sinh > Quy chế tuyển sinh
Tuyển sinh ngắn hạn nghề hàn và công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy (12/02/2015)
...

        CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/ TB-CĐHHI

    Hải Phòng, ngày 12 tháng 2 năm 2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO

NGHỀ HÀN VÀ NGHỀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VỎ TÀU THỦY

 

   Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của nghề Hàn và nghề Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy cho Công ty đóng tàu Phà Rừng và các Công ty đóng tàu trên địa bàn Thành phố Hải Phòng. Trường Cao đẳng Hàng hải I đã liên kết, hợp tác với Công ty đóng tàu Phà Rừng để đào tạo nghề Hàn, trình độ 2G, bậc: 2/7 và nghề Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy, bậc: 2/7 theo hợp đồng đã ký kết.

Nay, Trường Cao đẳng Hàng hải I Thông báo tuyển sinh đào tạo, cụ thể như sau:

 Các thông tin chung:

 

STT

Tên nghề

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian học

Học phí

1

Nghề Hàn trình độ 2G, bậc: 2/7

Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên.

 03 tháng - học cả ngày

5.800.000 đ/ khóa học

2

Nghề Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy, bậc: 2/7

Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

12 tháng

650.000 đ/ tháng

 Các thông tin khác liên quan đến khóa học:

- Hồ sơ nhập học nhà trường phát miễn phí.

- Nhà trường có ký túc xá cho các học sinh ở xa muốn ở lại, với mức giá ưu đãi (70.000VNĐ/tháng), Học sinh tốt nghiệp được cấp chứng chỉ nghề của Bộ LĐTB&XH.

- Địa chỉ đào tạo: Trường Cao đẳng Hàng hải I, số 498 Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng.

- Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: 100% học viên tốt nghiệp sẽ được Công ty đóng tàu Phà Rừng tuyển dụng với mức lương từ 5 triệu đồng/tháng trở lên. Không thu thêm bất cứ một khoản chi phí nào.

 

3. Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng Hàng hải I - Địa chỉ: Điện thoại: 0313.750.754 - hoặc Ông Dân: DĐ: 0905356486

- Ban Tổ chức – Cán bộ lao động, Công ty đóng tàu Phà Rừng; Điện thoại: 0313.875.315; hoặc Ông Nguyễn Hùng Kiên: DĐ 0913.376.277 


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal