Tin tức chung
Trường Cao đẳng Hàng hải I thực hiện kiểm tra, rà soát toàn bộ Tài sản cố định, trang thiết bị, phòng thực hành (29/06/2015)
Theo kế hoạch đã được phê duyệt, thời gian tiến hành kiểm tra, rà soát được thực hiện trong tháng 6/2015. Mặc dù công việc của các...

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, thời gian tiến hành kiểm tra, rà soát được thực hiện trong tháng 6/2015. Mặc dù công việc của các phòng chức năng rất nhiều, tuy nhiên các phòng đều thu xếp, bố trí nhân sự tham gia tổ kiểm tra đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng công tác kiểm tra.

Đến hết ngày 21/06/2015, Tổ kiểm tra đã kiểm tra được toàn bộ tài sản văn phòng của 19 đơn vị, Văn phòng Đoàn Thanh niên CSHCM, Văn phòng Đảng, cùng với 30 phòng thực hành, thí nghiệm và trung tâm huấn luyện trong Nhà trường.


Ảnh 1: Tổ kiểm tra đang thực hiện nhiệm vụ tại Phòng mô phỏng Buồng máy

do Xưởng – Đội tàu quản lý, khai thác


Ảnh 2: Tổ kiểm tra đang thực hiện nhiệm vụ tại Phòng ARPAR

do Trung tâm Phát triển Nguồn lực Hàng hải và Xuất khẩu Lao động quản lý và khai thác


Ảnh 3: Tổ kiểm tra đang thực hiện nhiệm vụ tại Phòng thí nghiệm Điện – Điện tử

do khoa Điện – Điện tử quản lý, khai thác

Hết 29/6/2015, Tổ kiểm tra đã kiểm tra 03 phòng thực hành cùng với Ký túc xá còn lại và kết thúc kiểm tra thực trạng TSCĐ trong toàn trường. Qua quá trình kiểm tra, phần lớn các tài sản đều được ghi chép, quản lý, theo dõi đầy đủ, các phòng thực hành, mô phỏng đều được các đơn vị giữ gìn vệ sinh, duy trì công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo quy định của nhà sản xuất. Tuy nhiên, một số ít các phòng vẫn còn tình trạng vệ sinh chưa tốt, gây ảnh hướng đến tuổi thọ của trang thiết bị.

Bước tiếp theo, tổ kiểm tra sẽ tổng hợp, rà soát, đối chiếu với sổ kế toán để điều chỉnh các thông tin chưa phù hợp, sau đó báo cáo Ban giám hiệu, cung cấp số liệu cho Ban soạn thảo Đề án quản lý, sử dụng tài sản để xây dựng và trình cơ quan chủ quản phe duyệt.

Đánh giá được tầm quan trọng của của công tác quản lý tài sản là yếu tố sống còn của Nhà trường, việc khai thác, sử dụng hiệu quả trang thiết bị, tài sản được đầu tư có vai trò không nhỏ đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo, hạn chế được việc dạy chay, học chay. Hy vọng sau đợt kiểm tra, công tác quản lý tài sản của nhà trường sẽ được nâng lên một mức cao hơn đáp ứng yêu cầu quản lý của nhà trường trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi cơ chế.  


Tin từ Phòng Tài chính – Kế toán, trường Cao đẳng Hàng hải I

Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal