Tin tức chung
Khoa Khai thác máy tàu biển - Trường Cao đẳng Hàng hải I triển khai kế hoạch xây dựng Bộ ngân hàng đề thi tốt nghiệp năm học 2015-2016 (28/09/2015)
...

Thực hiện Kế hoạch số 272/KH-CĐHHI ngày 12/8/2015 của  trường Cao đẳng Hàng hải I về việc xây dựng Bộ đề thi tốt nghiệp năm học 2015-2016, khoa Khai thác máy tàu biển đã tiến hành triển khai rà soát, thẩm định ngân hàng câu hỏi; ghép ngân hàng đề thi; xây dựng đáp án và ghép thành bộ đề cương ôn tập để gửi về phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo theo đúng tiến độ được giao.


Hội đồng thẩm định Khoa Khai thác máy thực hiện góp ý, chỉnh sửa Bộ ngân hàng đề thi tốt nghiệp

Với mục đích không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực Hàng hải, lãnh đạo khoa đã thường xuyên đôn đốc, phân công nhiệm vụ cụ thể đến các tổ chuyên môn thực hiện, rà soát, biên soạn ngân hàng đề thi tốt nghiệp cho các hệ đào tạo chuyên ngành Khai thác máy tàu biển. Mặc dù số lượng giảng viên hiện đang thực hiện nhiệm vụ giảng dạy tại khoa chỉ còn 12 người trong tổng số 18 người, số còn lại đang đi thực tế trên các tàu biển để nâng cao trình độ chuyên môn, nhưng các giảng viên đều xác định chất lượng đào tạo là nhân tố quyết định sự phát triển và là uy tín, thương hiệu của nhà trường. Xuất phát từ tư duy đó, các tổ chuyên môn đã triển khai cụ thể từ khâu biên soạn đến chỉnh sửa, ghép đề thi và xây dựng đáp án phù hợp STCW78/2010 Bộ đề thi tốt nghiệp cho 06 hệ đào tạo (Hệ Cao đẳng chính quy; Hệ Liên thông cao đẳng chính quy; Hệ Trung cấp chính quy; Hệ Cao đẳng nghề; Hệ Liên thông cao đẳng nghề và hệ Trung cấp nghề) phù hợp với Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn Huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên (STCW78 sửa đổi Manila năm 2010) do khoa Khai thác máy tàu biển tham gia giảng dạy. Bộ ngân hàng đề thi đã bao quát toàn bộ kiến thức, phù hợp với chương trình đào tạo, đồng thời đáp ứng được yêu cầu sáng tạo của học sinh, sinh viên.

Căn cứ vào Bộ ngân hàng câu hỏi thi tốt nghiệp do các tổ chuyên môn đề xuất, khoa đã thành lập Hội đồng thẩm định cấp khoa 06 Bộ ngân hàng đề thi tốt nghiệp. Các thành viên Hội đồng thẩm định được lựa chọn từ những giảng viên là Tổ trưởng các tổ chuyên môn, các thạc sỹ có kinh nghiệm trong giảng dạy và những giảng viên có trình độ thực tế trên các tàu biển.

          Các buổi thẩm định đã diễn ra nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, các thành viên Hội đồng thẩm định đã nhiệt tình đóng góp ý kiến về nội dung, kết cấu, tính bao quát và thực tế của Bộ ngân hàng đề thi tốt nghiệp phù hợp với Công ước STCW 78/2010.

Hội đồng thẩm định đã nhất trí thông qua và yêu cầu các tổ chuyên môn tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện về mặt nội dung, hình thức trình bày theo quy định và nộp về phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo nhà trường theo đúng tiến độ được giao.

Hy vọng với Bộ câu hỏi mới này sẽ góp phần đổi mới phương pháp đánh giá đối với HSSV và nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường.

  Tin từ Khoa Khai thác máy tàu biển – Trường Cao đẳng Hàng hải I

Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal