Tuyển sinh > Quy chế tuyển sinh
Tiếp tục tuyển sinh đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề và trung cấp nghề năm 2011  (25/09/2011)
...

Cục hàng hải Việt nam

tr­ường cao đẳng hàng hải I

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 128   / CĐHH.I-ĐT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 09  năm 2011

 

Thông báo

Tiếp tục tuyển sinh

đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề

và trung cấp nghề năm 2011


 Căn cứ chỉ tiêu đào tạo được giao năm 2011. Trường Cao đẳng Hàng hải I  thông báo tuyển sinh đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề năm 2011 như sau:

1. Nghề đào tạo:

            01. Điều khiển tàu biển.

            02. Tin học ứng dụng.

            03. Vận hành máy tàu biển.

            04. Vỏ tàu thuỷ.

            05. Sửa chữa máy tàu thuỷ.

            06. Điện công nghiệp.

            07. Kế toán doanh nghiệp.

08. Kinh tế vận tải thuỷ (chỉ tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp)

* Ngành Điều khiển tàu biển và Vận hành máy tàu biển chỉ tuyển nam giới.

2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp  THPT hoặc Bổ túc THPT

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết quả học tập lớp 12  hai môn: Toán và Vật lý; hoặc điểm thi Đại học, Cao đẳng (khối A) năm 2011.

4. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh:

1.

Phiếu dự tuyển

2.

Sơ yếu lý lịch

3.

Bằng tốt nghiệp THPT hoặc THBT (bản sao)

4.

Học bạ (bản sao)

5.

Giấy khai sinh  (bản sao)

6.

Phiếu chứng nhận sức khoẻ

7.

ảnh 3x4 (04 ảnh - mới chụp)

8.

Giấy chứng minh nhân dân (bản sao)

* Tất cả bản sao phải có công chứng

 

5. Thời gian nhận hồ sơ: Trung cấp chuyên nghiệp:                          - đến hết ngày  15/11/2011

                                              Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề:             - không hạn chế  

6. Thời gian đào tạo:       Cao đẳng nghề:         36 tháng.

                                              Trung cấp chuyên nghiệp và Trung cấp nghề: 24 tháng.

7. Nơi nhận hồ sơ: Phòng đào tạo Trường Cao đẳng Hàng hải I

Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Hàng hải I

Số 498 Đà Nẵng, Đông Hải I, Hải An, Hải Phòng.

Điện thoại: 031.3766739 - 031.3766301. Website: http://www.cdhh.edu.vn

                                                                                                  

HIỆU TRƯỞNG

 

 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Phan Văn Tại

 


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal