Tin tức chung
Kết quả Hội thi tay nghề thành phố Hải Phòng năm 2014 (26/08/2014)
Trường Cao đẳng Hàng hải dư thi 3 nghề: Hàn, Lắp đặt điện, Thiết kế kỹ thuật cơ khí.n Thí sinh Nguyễn Đình Minh, lớp 39CĐSC2 - khoa Cơ khí đạt giải Nhất Hội...

Trường Cao đẳng Hàng hải dư thi 3 nghề: Hàn, Lắp đặt điện, Thiết kế kỹ thuật cơ khí.n
Thí sinh Nguyễn Đình Minh, lớp 39CĐSC2 - khoa Cơ khí đạt giải Nhất Hội thi tay nghề thành phố Hải Phòng,  giải khuyến khích Hội thi tay nghề toàn quốc năm 2014.


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal