Tin tức chung
Lãnh đạo trường Cao đẳng hàng hải I tiếp đại diện Chính quyền hàng hải Panama tại Việt Nam (10/09/2014)
                        Làm việc với đoàn, Phó Hiệu trưởng Đinh Gia Vinh giới thiệu sơ lược quá trình...

           
            Làm việc với đoàn, Phó Hiệu trưởng Đinh Gia Vinh giới thiệu sơ lược quá trình phát triển của nhà trường, số liệu đào tạo, huấn luyện trong thời gian qua cũng như các chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên mà Trường Cao đẳng Hàng hải I đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép đào tạo, huấn luyện.

          Ông Adrian Quiros đánh giá cao công tác đào tạo, huấn luyện thuyền viên của nhà trường trong giai đoạn vừa qua và đề xuất một số công việc chuẩn bị để Chính quyền Hàng hải Panama công nhận Trường Cao đẳng Hàng hải I là cơ sở đào tạo đáp ứng theo tiêu chuẩn Panama.

          Phó Hiệu trưởng Đinh Gia Vinh cảm ơn Ông Adrian Quiros và đoàn  đã tới thăm trường cũng như sự quan tâm, hợp tác của Chính quyền Hàng hải Panama, đồng thời khẳng định nhà trường sẽ phối kết hợp chặt chẽ với đại diện Chính quyền Hàng hải Panama trong quá trình đánh giá, công nhận để Trường Cao đẳng Hàng hải I sớm trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín đáp ứng theo tiêu chuẩn Panama.


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal