Đào tạo > Chuẩn đầu ra
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Trung cấp 2020 (06/02/2020)


 


 

STT

NGHỀ ĐÀO TẠO

CHUẨN ĐẦU RA

1

ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN

 


Tài liệu đính kèm: 20201113_QD 303B ngay 5.6.2018(13 TC 2018).pdf


Tài liệu đính kèm: 20201113_CĐR 13TC.pdf

2

KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY

Tài liệu đính kèm: 20201113_QD 303B ngay 5.6.2018(13 TC 2018).pdf


Tài liệu đính kèm: 20201113_CĐR 13TC.pdf

 

3

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Tài liệu đính kèm: 20201113_QD 303B ngay 5.6.2018(13 TC 2018).pdf


Tài liệu đính kèm: 20201113_CĐR 13TC.pdf

 

4

ĐIỆN TÀU THỦY

Tài liệu đính kèm: 20201113_QD 303B ngay 5.6.2018(13 TC 2018).pdf


Tài liệu đính kèm:

 20201113_CĐR 13TC.pdf

 

5

ĐIỆN DÂN DỤNG

Tài liệu đính kèm: 20201113_QD 303B ngay 5.6.2018(13 TC 2018).pdf

Tài liệu đính kèm: 20201113_CĐR 13TC.pdf

6

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA

Tài liệu đính kèm: 20201113_QD 303B ngay 5.6.2018(13 TC 2018).pdf

Tài liệu đính kèm: 20201113_CĐR 13TC.pdf

 

7

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

Tài liệu đính kèm: 20201113_QD 303B ngay 5.6.2018(13 TC 2018).pdf

Tài liệu đính kèm: 20201113_CĐR 13TC.pdf

 

8

KHAI THÁC VẬN TẢI

 

Tài liệu đính kèm: 20201113_QD 303B ngay 5.6.2018(13 TC 2018).pdf

Tài liệu đính kèm: 20201113_CĐR 13TC.pdf

 

9

LOGISTICS

 

Tài liệu đính kèm: 20201113_QD 02A ngay 2.1.2018(3TC 2018).pdfTài liệu đính kèm: 20201113_CĐR 3TC-2018.pdf

 

10

SỬA CHỮA MÁY TÀU THỦY

Tài liệu đính kèm: 20201113_QD 303B ngay 5.6.2018(13 TC 2018).pdf

Tài liệu đính kèm: 20201113_CĐR 13TC.pdf

 

11

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VỎ TÀU THỦY

 

Tài liệu đính kèm: 20201113_QD 303B ngay 5.6.2018(13 TC 2018).pdf

Tài liệu đính kèm: 20201113_CĐR 13TC.pdf

 

12

LẮP RÁP HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY

 

Tài liệu đính kèm: 20201113_QD 303B ngay 5.6.2018(13 TC 2018).pdf


Tài liệu đính kèm: 20201113_CĐR 13TC.pdf

 

13

CÔNG NGHỆ Ô TÔ

 

Tài liệu đính kèm: 20201113_QD 02A ngay 2.1.2018(3TC 2018).pdf


Tài liệu đính kèm: 20201113_CĐR 3TC-2018.pdf
 

 

14

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Tài liệu đính kèm: 20201113_QD 303B ngay 5.6.2018(13 TC 2018).pdf

Tài liệu đính kèm: 20201113_CĐR 13TC.pdf

 

15

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

 

Tài liệu đính kèm: 20201113_QD 02A ngay 2.1.2018(3TC 2018).pdf

Tài liệu đính kèm: 20201113_CĐR 3TC-2018.pdf
 

 

16

HÀN

 

Tài liệu đính kèm: 20201113_QD 303B ngay 5.6.2018(13 TC 2018).pdf


Tài liệu đính kèm: 20201113_CĐR 13TC.pdf

 

17

QUẢN LÝ HÀNG HẢI

 


Tài liệu đính kèm: 20201113_QD 50A ngay 10.2.2020.pdfTài liệu đính kèm: 20201113_CĐR 3TC-2020.pdf

 

18

QUẢN LÝ VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LOGICTICS

 

Tài liệu đính kèm: 20201113_QD 50A ngay 10.2.2020.pdf

Tài liệu đính kèm: 20201113_CĐR 3TC-2020.pdf

 

19

KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH

 

Tài liệu đính kèm: 20201113_QD 50A ngay 10.2.2020.pdf


Tài liệu đính kèm: 20201113_CĐR 3TC-2020.pdf

 


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal