Đào tạo > Chuẩn đầu ra
Chuẩn đầu ra trình độ Cao đẳng năm 2020 (25/10/2020)


STT

NGHỀ ĐÀO TẠO

CHUẨN ĐẦU RA

1

ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN


Tài liệu đính kèm: 20201030_1 QĐ CDR 13 NGHE 2018.pdf


Tài liệu đính kèm: 

20201113_CĐR 13CĐ.pdf

 

2

KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY

Tài liệu đính kèm: 20201030_1 QĐ CDR 13 NGHE 2018.pdf


Tài liệu đính kèm: 20201113_CĐR 13CĐ.pdf

 

3

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Tài liệu đính kèm: 20201030_1 QĐ CDR 13 NGHE 2018.pdf


Tài liệu đính kèm:

 20201113_CĐR 13CĐ.pdf

 

4

ĐIỆN TÀU THỦY

Tài liệu đính kèm: 20201030_1 QĐ CDR 13 NGHE 2018.pdf


Tài liệu đính kèm:

20201113_CĐR 13CĐ.pdf

 

5

ĐIỆN DÂN DỤNG

 

Tài liệu đính kèm: 20201030_1 QĐ CDR 13 NGHE 2018.pdf


Tài liệu đính kèm: 

20201113_CĐR 13CĐ.pdf

6

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA

Tài liệu đính kèm: 20201030_1 QĐ CDR 13 NGHE 2018.pdf


Tài liệu đính kèm:

20201113_CĐR 13CĐ.pdf

 

7

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Tài liệu đính kèm: 20201030_1 QĐ CDR 13 NGHE 2018.pdf


Tài liệu đính kèm: 

20201113_CĐR 13CĐ.pdf

 

8

KHAI THÁC VẬN TẢI

Tài liệu đính kèm: 20201030_1 QĐ CDR 13 NGHE 2018.pdf


Tài liệu đính kèm: 

20201113_CĐR 13CĐ.pdf

 

9

LOGISTICS


Tài liệu đính kèm: 20201030_2 QĐ CDR NGHỀ CNOT KTMLDHKK LOGISTICS 2018.pdf


Tài liệu đính kèm: 20201113_CĐR 3CĐ-2018.pdf

 

10

SỬA CHỮA MÁY TÀU THỦY

Tài liệu đính kèm: 20201030_1 QĐ CDR 13 NGHE 2018.pdf


Tài liệu đính kèm: 

20201113_CĐR 13CĐ.pdf

11

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VỎ TÀU THỦY

Tài liệu đính kèm: 20201030_1 QĐ CDR 13 NGHE 2018.pdf


Tài liệu đính kèm: 

20201113_CĐR 13CĐ.pdf

 

12

LẮP RÁP HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY

Tài liệu đính kèm: 20201030_1 QĐ CDR 13 NGHE 2018.pdf


Tài liệu đính kèm: 

20201113_CĐR 13CĐ.pdf

 

13

CÔNG NGHỆ Ô TÔ

Tài liệu đính kèm: 20201030_2 QĐ CDR NGHỀ CNOT KTMLDHKK LOGISTICS 2018.pdf


Tài liệu đính kèm: 

20201113_CĐR 3CĐ-2018.pdf

 

14

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tài liệu đính kèm: 20201030_1 QĐ CDR 13 NGHE 2018.pdf


Tài liệu đính kèm: 

20201113_CĐR 13CĐ.pdf

15

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Tài liệu đính kèm: 20201030_2 QĐ CDR NGHỀ CNOT KTMLDHKK LOGISTICS 2018.pdf


Tài liệu đính kèm: 

20201113_CĐR 3CĐ-2018.pdf

16

HÀN

Tài liệu đính kèm: 20201030_1 QĐ CDR 13 NGHE 2018.pdf


Tài liệu đính kèm: 

20201113_CĐR 13CĐ.pdf

17

QUẢN LÝ HÀNG HẢI

Tài liệu đính kèm: 20201030_QĐ CDR NGHE QLHH QLVT-DV LOGISTICS LAP RAP MAY TINH 2020.pdf


Tài liệu đính kèm: 20201113_CĐR 3CĐ-2020.pdf

18

QUẢN LÝ VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LOGICTICS

Tài liệu đính kèm: 20201030_QĐ CDR NGHE QLHH QLVT-DV LOGISTICS LAP RAP MAY TINH 2020.pdf


Tài liệu đính kèm:

20201113_CĐR 3CĐ-2020.pdf

 

19

KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH

Tài liệu đính kèm: 20201030_QĐ CDR NGHE QLHH QLVT-DV LOGISTICS LAP RAP MAY TINH 2020.pdf


Tài liệu đính kèm: 

20201113_CĐR 3CĐ-2020.pdf


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal