Đào tạo > Các bậc ngành đào tạo
Chương trình đào tạo Cao đẳng năm 2020 (16/10/2020)


 

STT

NGHỀ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO

1

ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN


Tài liệu đính kèm: 20201030_CT khung CĐ _ ĐKTB.docx

 

2

KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY


Tài liệu đính kèm: 20201030_3. Khung CTĐT Cao đẳng.doc

 

3

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 

Tài liệu đính kèm: 20201030_Khung CĐ ĐCN.docx

4

ĐIỆN TÀU THỦY

 

Tài liệu đính kèm: 20201030_Khung CĐ ĐTT.docx

5

ĐIỆN DÂN DỤNG

 


Tài liệu đính kèm: 20201030_Khung CĐ Đ DD.docx

6

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA


Tài liệu đính kèm: 20201030_Khung CĐ CNKTĐK&TĐH.docx

 

7

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP


Tài liệu đính kèm: 20201030_CĐ KTDN.docx

 

8

KHAI THÁC VẬN TẢI


Tài liệu đính kèm: 20201030_CĐ KHAI THAC VAN TAI.doc

 

9

LOGISTICS


Tài liệu đính kèm: 20201030_CĐ LOGISTICS.doc

 

10

SỬA CHỮA MÁY TÀU THỦY


Tài liệu đính kèm: 20201031_1. CTĐT- Cao đẳng- SCM- 2019.docx

 

11

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VỎ TÀU THỦY


Tài liệu đính kèm: 20201031_1. CTĐT- Cao đẳng- CNCT Vỏ T- 2019.docx

 

12

LẮP RÁP HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY


Tài liệu đính kèm: 20201031_1. CTĐT- Cao đẳng.Lắp ráp.2019.doc

 

13

CÔNG NGHỆ Ô TÔ


Tài liệu đính kèm: 20201031_1. CTĐT- Cao đẳng- CNOT- 2019.docx

 

14

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

(TIN HỌC ỨNG DỤNG)


Tài liệu đính kèm: 20201030_CAO DANG TIN HOC UNG DUNG.doc

 

15

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ


Tài liệu đính kèm: 20201030_Khung CĐ KTML&ĐHKK.docx

 

16

HÀN


Tài liệu đính kèm: 20201031_1. CTĐT- Cao đẳng-Han 2019.docx

 

17

QUẢN LÝ HÀNG HẢI


Tài liệu đính kèm: 20201030_CT khung CĐ_QLHH.docx

 

18

QUẢN LÝ VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS


Tài liệu đính kèm: 20201031_CĐ QLVT DV LOGISTICS.docx

 

19

KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH


Tài liệu đính kèm: 20201030_CAO DANG LAP RAP SUA CHUA MAY TINH.doc

 


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal