Đào tạo > Các bậc ngành đào tạo
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ (19/07/2016)


                            CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ

STT

TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.

Nghề Điều khiển tàu biển

Tài liệu đính kèm: 20160721_CĐN ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN.doc

2.

Nghề Khai thác máy tàu thủy

Tài liệu đính kèm: 20160721_CĐN KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY.doc

3.

Nghề Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

Tài liệu đính kèm: 20160721_CĐN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VỎ TÀU THỦY.doc

4.

Nghề Sửa chữa máy tàu thủy

Tài liệu đính kèm: 20160721_CĐN SỬA CHỮA MÁY TÀU THỦY.doc

5.

Nghề Điện tàu thủy

Tài liệu đính kèm: 20160721_CĐN ĐIỆN TÀU THỦY.doc

6.

Nghề Công nghệ thông tin

Tài liệu đính kèm: 20160721_CĐN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.doc

7.

Nghề Kế toán doanh nghiệp

Tài liệu đính kèm: 20160721_CĐN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP.doc


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal