Tin tức chung
Hội đồng KHCN xét duyệt Đề cương thiết bị dạy học tự làm năm 2021 (21/01/2021)


Hưởng ứng phong trào nghiên cứu, chế tạo các thiết bị dạy học tự làm, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của BGH nhà trường cùng với sự năng động trong hoạt động nghiên cứu khoa học và lao động nghiêm túc, tập thể giáo viên trường Cao đẳng Hàng hải I đã thiết kế và chế tạo được rất nhiều mô hình , thiết bị thiết thực phục vụ công tác đào tạo, huấn luyên và học tập của sinh viên và tham gia các hội thi thiết bị tự làm cấp Thành phố và Quốc gia.

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021, ngày 21/01/2021, Hội đồng KHCN trường Cao đẳng Hàng hải I đã tổ chức cuộc họp xét duyệt Đề cương thiết bị dạy học tự làm năm 2021 của giảng viên, cán bộ thuộc các đơn vị. Năm 2021 nhà trường có 06 hạng mục thiết bị dạy học tự làm đăng ký tham gia. Đây là hoạt động khoa học công nghệ hàng năm nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp.

Cuộc họp xét duyệt đề cương thiết bị dạy học tự làm năm 2021

Tại buổi xét duyệt, Hội đồng đã được nghe các chủ nhiệm trình bày tóm tắt thuyết minh đề cương các thiết bị dạy học tự làm; Mục đích thiết kế, chế tạo; Phạm vi ứng dụng; Sáng tạo trong thiết kế, chế tạo; Quy trình thiết kế, chế tạo, Hướng dẫn sử dụng, khai thác, bảo quản, sửa chữa. Cũng tại buổi xét duyệt, các chủ nhiệm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Hội đồng và các ý kiến thảo luận, trao đổi của những người tham dự, trên cơ sở đó sẽ thực hiện chỉnh sửa và hoàn thiện thuyết minh đề.

ThS. Lương Quang Trung, phó Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng KHCN nhà trường chia sẻ: “Trong lĩnh vực đào tạo, thiết bị đào tạo là một trong những yếu tố quyết định hình thành và hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp của HSSV. Vì vậy, ngoài những thiết bị đào tạo theo quy định tại các Thông tư đã ban hành cho từng nghề thì rất cần có những thiết bị, mô hình gắn với công nghệ hiện đại, thực tế sản xuất để học sinh dễ tiếp thu, tạo sự hứng thú trong quá trình học tập; học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp cận với công nghệ, kỹ năng nghề nhanh hơn, làm việc chủ động hơn”

 Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, Hội đồng đã nhất trí thông qua đề cương, đồng ý cho việc triển khai thực hiện 06 đề cương thiết bị dạy học tự làm năm 2021.

Hội đồng yêu cầu các chủ nhiệm nghiêm túc chỉnh sửa đề cương theo góp ý của các thành viên trong Hội đồng và nộp lưu phòng HTQT&KHCN theo Kết luận với từng thiết bị.

  Tin và ảnh từ Trường Cao đẳng Hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal