Tin tức chung
Hội đồng KHCN xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học/sáng kiến cấp trường năm 2021 (14/01/2021)


Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021, ngày 15/01/2021, Hội đồng KHCN trường Cao đẳng Hàng hải I đã tổ chức cuộc họp xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học/sáng kiến cấp trường năm 2021 của giảng viên, cán bộ thuộc các đơn vị. Đây là hoạt động khoa học công nghệ hàng năm thể hiện sự năng động trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đã khuyến khích được nhiều cán bộ, giảng viên của nhà trường tham gia.

Phát biểu chỉ đạo buổi xét duyệt, ThS. Lương Quang Trung, phó Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng KHCN nhà trường đánh giá cao phong trào nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trong năm 2021, đồng thời phát biểu chỉ đạo Hội đồng xét duyệt làm việc nghiêm túc, đánh giá đúng tính cấp thiết, tính khả thi, ý nghĩa khoa học và hiệu quả ứng dụng của các đề tài/sáng kiến đã đăng ký vào hoạt động đào tạo, quản lý của nhà trường.

Cuộc họp Xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học/sáng kiến cấp cơ sở năm 2021

Tại buổi xét duyệt, Hội đồng đã được nghe các chủ nhiệm đề tài/sáng kiến trình bày tóm tắt đề cương đề tài; mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Cũng tại buổi xét duyệt, các chủ nhiệm đề tài/sáng kiến đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Hội đồng và các ý kiến thảo luận, trao đổi của những người tham dự, trên cơ sở đó sẽ thực hiện chỉnh sửa và hoàn thiện đề cương nghiên cứu. Nội dung các đề tài/sáng kiến năm 2021 tập trung chủ yếu ứng dụng công nghệ thông tin vào tuyển sinh, giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện và quản lý nhằm từng bước thực hiện công tác chuyển đổi số của nhà trường và được Hội đồng đánh giá cao.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, Hội đồng đã nhất trí thông qua đề cương, đồng ý cho thực hiện 04 đề tài nghiên cứu khoa học và 01sáng kiến năm 2021. Hội đồng yêu cầu chủ nhiệm đề tài/sáng kiến nghiêm túc chỉnh sửa đề cương theo góp ý của các thành viên trong Hội đồng và nộp lưu phòng HTQT&KHCN.

  Tin và ảnh từ Trường Cao đẳng Hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal