Tin tức chung
Hội nghị kiểm điểm Đảng bộ Trường Cao đẳng Hàng hải I năm 2020 (29/12/2020)


Thực hiện kế hoạch số 11-KH/QU, ngày 26/10/2020 của Quận ủy Hải An về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Quận ủy, ngày 10 tháng 12 năm 2020 Đảng bộ Trường Cao đẳng Hàng hải I đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể Đảng bộ trường và cá nhân cán bộ lãnh đạo thuộc diện Quận ủy quản lý năm 2020. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đảo - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo, GĐ TTBDCT Quận. Về phía Đảng bộ nhà trường có đồng chí Lưu Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Vũ Thị Hải Vân - UVBTVĐU và các đồng chí trong BCH Đảng ủy trường.

Ảnh 1: Toàn cảnh Hội nghị Kiểm điểm năm 2020

Sau khi giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Phó Bí thư Đảng ủy thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ đọc Dự thảo báo cáo kiểm tập thể năm 2020.

Báo cáo kiểm điểm đã nêu rõ các ưu điểm, kết quả đạt được trong năm 2020 của đảng bộ nhà trường, đặc biệt nhấn mạnh đến kết quả tuyển sinh, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, công tác kiểm định đảm bảo chất lượng giáo dục, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBVC, NLĐ, về thi đua khen thưởng của CBGV và HSSV…

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, báo cáo nhấn mạnh: năm học 2020-2021 là năm học thực hiện chủ đề: "Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, nâng cao chất lượng giáo dục" khẳng định vị thế của nhà trường, xứng đáng là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực đa ngành nghề, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao, góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế biển của đất nước và thành phố Hải Phòng, phấn đấu lọt Top G50 vào năm 2022 và Top G20 năm 2030.

Ảnh 2: Đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Phó Bí thư Đảng ủy  đọc Dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2020

Với những thành tích đã đạt được, Hội nghị đã phân tích, đánh giá theo từng tiêu chí trong (mẫu 6a); thông qua bản tự đánh giá (mẫu 3b) các đồng chí trong BCH nhất trí đề xuất mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với Đảng bộ đồng thời báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong phần Kiểm điểm cá nhân các đồng chí trong Ban Chấp hành, ngoài báo cáo kiểm điểm cá nhân, các đồng chí với tinh thần thẳng thắn “tự soi”, nghiêm túc “tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) các đồng chí tự tự đánh giá theo mẫu 4. Thông qua kết quả bỏ phiếu đánh giá 11/11 đồng chí được đánh giá đạt mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đảo - Trưởng ban Tuyên giáo, GĐ TTBDCT thay mặt BTV Quận ủy ghi nhận và biểu dương những nổ lực và những thành tích nổi bật của tập thể Đảng bộ nhà trường. Đồng thời cũng đưa ra một số định hướng trong thời gian tới cho nhà trường vơi mong muốn Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo nhà trường tăng cường phát huy hơn nữa trong các hoạt động đào tạo cũng như trong công tác quản lý; từng bước phấn đấu hoàn thiện để đạt trường chất lượng cao theo chuẩn khu vực và quốc tế.  

Ảnh 3: Đồng chí Nguyễn Văn Đảo - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo, GĐ TTBDCT Quận phát biểu chỉ đạo Hội nghị

            Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy cam kết triển khai các ý kiến chỉ đạo và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, đồng thời cũng khẳng định tập thể Đảng bộ trường sẽ đoàn kết, phát huy tính dân chủ, thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện theo Nghị quyết số 29-NQ/TW để nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế một cách thực chất và hiệu quả.

Hội nghị kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể BCH Đảng bộ với hy vọng một năm tiếp theo đầy khởi sắc và thành công.

                                      Tin từ văn phòng Đảng ủy – Trường Cao đẳng Hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal