Đào tạo > Thông báo
Thông báo tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp 43CĐ (2015-2018) tại trường Cao đẳng Hàng hải I (31/07/2018)
Thông báo tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp 43CĐ (2015-2018) tại trường Cao đẳng Hàng hải I


Tài liệu đính kèm: 20180731_cv 340.pdf


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal