Tin tức chung
Trường Cao đẳng Hàng hải I tiếp Đoàn đánh giá độc lập về công tác đào tạo, huấn luyện thuyền viên theo STCW 78 sửa đổi 2010  (07/07/2021)


     Thực hiện Kế hoạch số 2545/CHHVN-TCCB ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Cục Hàng hải Việt Nam, ngày 06 tháng 7 năm 2021, Trường Cao đẳng Hàng hải I đã tiếp Đoàn đánh giá độc lập về công tác đào tạo, huấn luyện thuyền viên tại trường.

Ảnh 1: Toàn cảnh buổi đánh giá độc lập tại Trường Cao đẳng Hàng hải I

      Theo quy định I/8 của Công ước STCW 1978/2010, các Quốc gia Thành viên Công ước trong đó có Việt Nam phải định kỳ 5 năm một lần, tổ chức đánh giá độc lập các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải theo tiêu chuẩn quy định của công ước STCW 1978/2010 và gửi báo cáo kết quả đánh giá cho Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO).

      Thực hiện khuyến nghị của IMO, Cục Hàng hải Việt Nam đã phối hợp với các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực hàng hải bao gồm các Thuyền trưởng, Máy trưởng đã và đang giữ các chức vụ lãnh đạo quan trọng, uy tín trong các Công ty thuộc lĩnh vực hàng hải như Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải ISM Việt Nam; Công ty TNHH Dịch vụ và tư vấn quản lý hàng hải… tiến hành đánh giá độc lập tại các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên.

      Tại buổi làm việc, Đoàn chuyên gia đánh giá độc lập do Ông Nguyễn Quế Dương làm trưởng đoàn đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ đào tạo, huấn luyện, kiểm tra các minh chứng tổ chức triển khai thực hiện quy trình; cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực giảng viên, huấn luyện viên, chương trình, tài liệu học tập, công tác tuyển sinh… đào tạo, huấn luyện thuyền viên theo quy trình quản lý của ISO và các tiêu chuẩn của STCW 78/2010 và các sửa đổi, bổ sung cũng như các Model course của IMO.

       Kết thúc buổi đánh giá, Đoàn chuyên gia đánh giá cao những nỗ lực của Nhà trường cũng như Trung tâm Phát triển Nguồn lực Hàng hải và Xuất khẩu lao động trong việc triển khai công tác chuẩn bị hồ sơ minh chứng phục vụ đánh giá độc lập.

      Đoàn cũng đưa ra một số những khuyến cáo cho công tác triển khai huấn luyện, đào tạo thuyền viên và sẽ có báo cáo tổng hợp cho tổ chức Hàng hải Quốc tế.

       Về phía Nhà trường, đại diện Ban giám hiệu – Ths. Lương Quang Trung – Phó Hiệu trưởng đã báo cáo với Đoàn về các hoạt động tự đánh giá, chủ động cập nhật, bổ sung những quy định của STCW 78/2010, Model course vào chương trình đào tạo, huấn luyện cũng như nội dung bài giảng của từng chương trình, đồng thời cũng bày tỏ đồng quan điểm hoạt động đánh giá độc lập định kỳ là nhiệm vụ tất yếu, quan trọng trong quá trình tổ chức đào tạo, huấn luyện của các cơ sở, qua đó Nhà trường có cơ hội rà soát, kiểm tra toàn bộ quá trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người học, góp phần khẳng định chất lượng, uy tín của Trường Cao đẳng Hàng hải I trong cả nước và góp phần duy trì Việt Nam trong “Danh sách trắng-White list” của IMO.

 

Tin và ảnh từ Trung tâm PTNL Hàng hải và Xuất khẩu lao động


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal