Tin tức chung
Trường Cao đẳng Hàng hải I tổ chức Hội nghị trực tiến điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 -2025 (20/02/2020) (22/02/2020)
Chiều ngày 20/2/2020, Trường Cao đẳng Hàng hải I tổ chức Hội nghị trực tuyến điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 -2025. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban giám hiệu; lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong nhà trường.

Chiều ngày 20/2/2020, Trường Cao đẳng Hàng hải I tổ chức Hội nghị trực tuyến điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 -2025. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban giám hiệu; lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong nhà trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, CBVC-NLĐ đã được nghe Báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, kết quả công tác thi đua, khen thưởng 05 năm qua; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và những tồn tại, hạn chế chủ yếu, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác thi đua khen thưởng. Đồng thời, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025 với nội dung chủ yếu là đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển nhà trường. Hội nghị cũng đã tiến hành bầu 03 đại biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến của Cục Hàng hải Việt Nam.

Ảnh 2: Đồng chí Vũ Thị Hải  Vân – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn chỉ đạo Hội nghị
Hội nghị kết thúc trong không khí đoàn kết, hưởng ứng và quyết tâm cao của tập thể CBVC-NLĐ nhà trường nhằm thực hiện tốt phong trào thi đua trong đội ngũ nhà giáo, người lao động, Học sinh sinh viên giai đoạn 2020-2025./.

Sau đây là một vài hình ảnh:

 


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal