Tin tức chung
Hội nghị Triển khai nhiệm vụ các Ban tham mưu, giúp việc Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Hàng hải I và thực hiện đổi mới chương trình đào tạo theo Nghị Quyết số 29/NQ-TW. (12/12/2019)


Sáng ngày 10/12/2019 Trường Cao đẳng Hàng hải I đã long trọng tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ các Ban tham mưu, giúp việc Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Hàng hải I và thực hiện đổi mới chương trình đào tạo theo Nghị quyết số 29/NQ-TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban giám hiệu; Lãnh đạo các Khoa, Tổ môn, Phòng, Trung tâm trực thuộc Ban giám hiệu.

Ảnh 1: Toàn cảnh Hội nghị

 Hội nghị đã lắng nghe và đóng góp ý kiến xây dựng với chức năng, nhiệm vụ và chương trình hành động của các ban tham mưu giúp việc cho Ban giám hiệu, gồm Ban tuyển sinh và kết nối doanh nghiệp, Ban quản lý trang thiết bị dạy học và Ban quản lý ký túc xá.

Với mục đích không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực Hàng hải, lãnh đạo nhà trường phân công nhiệm vụ cụ thể đến các đơn vị để thực hiện, rà soát nhằm hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch hành động của các ban giúp việc Ban giám hiệu. Ngoài ra, Hội nghị còn nghe các khoa chuyên môn thuyết kế hoạch đổi mới Chương trình đào tạo nhằm tiếp cận năng lực người học theo tinh thần của Nghị quyết số 29/NQ-TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

            Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên Hội nghị đã nhiệt tình đóng góp ý kiến về nội dung, tổ chức của các ban nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của nhà trường.

Tin từ Phòng Hợp tác quốc tế & Khoa học công nghệ -Trường Cao đẳng Hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal