0610-2019 Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2, năm 2019  (06/10/2019)
Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2, năm 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I THAM DỰ HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ ĐẠT GIẢI 3 TOÀN ĐOÀN NGÀNH GTVT NĂM 2019  (16/09/2019)
Theo quy định cứ ba năm một lần toàn ngành Giao thông vận tải lại tưng bừng tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cho tất cả các nhà giáo các trường thuộc Bộ Giao thông vận tải.
Trường Cao đẳng Hàng hải I được cấp Giấy chứng nhận trường đạt kiểm định của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn CHLB Đức đối với 02 nghề Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu thủy (03/9/2019)  (04/09/2019)
Sáng ngày 30/08/2019, đại diện Trường Cao đẳng Hàng hải I đã tham dự Hội nghị “Tổng kết công tác khảo sát, kiểm tra và đánh giá điều kiện đảm bảo tiêu chuẩn quy định của CHLB Đức tại 66 lớp, 45 trường được lựa chọn tham gia đào tạo thí điểm theo 22 bộ chương trình đã chuyển giao từ CHLB Đức” do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức tại Hà Nội.
Trường Cao đẳng Hàng hải I tiếp Đoàn cán bộ Chương trình dự án Aus4skills đến thăm và làm việc nhằm thúc đẩy sự tham gia của Doanh nghiệp trong Giáo dục nghề nghiệp ngành Logistics (17/7/2019)  (17/07/2019)
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực (Aus4skills) trong lĩnh vực “Thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016-2020”
Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal