Tin tức chung
Lãnh đạo cục thăm và làm việc tại trường (21/08/2011)
   Lãnh đạo Nhà trường làm việc với đoàn Đoàn đã nghe Hiệu Trưởng Phan Văn Tại Báo...

 
 Lãnh đạo Nhà trường làm việc với đoàn

Đoàn đã nghe Hiệu Trưởng Phan Văn Tại Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Nhà trường 5 tháng đầu năm và các chỉ tiêu kinh tế xã hội cần phải nỗ lực thực hiện trong các tháng cuối năm. Đoàn cũng đã nghe đề xuất của Nhà trường về một số lĩnh vực cấp thiết rất cần được Lãnh đạo Cục Hàng hải quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ Nhà trường như: Tăng cường cơ sở vật chất cho đào tạo, huấn luyện, đào tạo cán bộ giảng viên trình độ cao ở nước ngoài và kế hoạch đổi mới đội tầu huấn luyện. Phát biểu trong buổi làm việc đồng chí Phó Cục trưởng chỉ đạo: Nhu cầu cho phát triển Nhà trường là rất lớn song để đảm bảo cho phát triển và phát triển bền vững lãnh đạo Nhà trường cần phát huy truyền thống đoàn kết, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được đầu tư, tích cực mở rộng quan hệ quốc tế nhằm tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức và doanh nghiệp quốc tế để tăng cường cơ sở vật chất đặc biệt trong huấn luyện sĩ quan thuyền viên. Trong thời gian làm việc, Đoàn cũng đã dành thời gian thăm cơ sở vật chất cho đào tạo, huấn luyện của Nhà trường.

      Cùng đi với đoàn còn có các ông  Masaru Yasuda  chuyên gia quản lý tập đoàn nghiên cứu và tư vấn công nghệ hàng hải Nhật Bản và Makoto Minoda Trưởng văn phòng đại diện của Công ty NYK logistics Nhật Bản tại Việt Nam. Công ty NYK logistics là một Công ty chuyên doanh trong lĩnh vực hàng hải như: vận tải biển, khai thác cảng biển và dịch vụ logistics, hiện Công ty đang hợp tác đầu tư nhiều dự án tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi làm việc Ông Makoto Minoda khẳng định: Công ty sẽ xem xét nghiêm túc đề xuất của Nhà trường về hợp tác trong các lĩnh vực: huấn luyện sĩ quan thuyền viên, tiếp nhận thuyền viên, đào tạo cán bộ cho Nhà trường tại Nhật Bản và đầu tư một Trung tâm huấn luyện thuyền viên quốc tế tại Việt Nam.

  Một số hình ảnh về hoạt động của Đoàn    

Đoàn thăm khu huấn luyện nghiệp vụ thuỷ thủ
Đoàn thăm phòng mô phỏng lái tàu biển
Đoàn thăm phòng mô phỏng máy tàu biển


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal