Tin tức chung
Liên hoan tiếng hát học sinh sinh viên Trường CĐHH.I - năm 2009 (21/08/2011)
Tối 12/11/2009, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Hàng hải I đã tổ chức “Liên hoan tiếng hát học sinh sinh viên Trường...

Tối 12/11/2009, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Hàng hải I đã tổ chức “Liên hoan tiếng hát học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Hàng hải I - năm 2009”. Thông qua các tiết mục phong phú, đặc sắc, bằng lời ca tiếng hát, học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Hàng hải I đã khơi dậy truyền thống hào hùng và những đóng góp to lớn của ngành Giao thông vận tải nói chung và ngành Hàng hải Việt Nam nói riêng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước đồng thời tỏ lòng yêu kính, biết ơn các thế hệ thầy cô nhà trường đã góp phần tô thắm thêm truyền thống ấy

Liên hoan tiếng hát học sinh sinh viên hàng năm thực sự là những ngày Hội bổ ích, nhiều ý nghĩa đối với học sinh sinh viên, nó không chỉ là dịp để học sinh sinh viên giao lưu, sinh hoạt văn hóa tập thể mà còn có ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước, yêu nghề, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho học sinh sinh viên.

 

 

 


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal