Tin tức chung
Trường CĐHH I hoàn thành đánh giá nội bộ ISO 9001:2008, chuẩn bị cho đợt đánh giá và cấp Giấy chứng nhận giai đoạn 2015-2018 (17/05/2015)
Trong đợt đánh giá lần này, Ban chỉ đạo ISO đã đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá so với những lần đánh giá trước với việc...Trong đợt đánh giá lần này, Ban chỉ đạo ISO đã đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá so với những lần đánh giá trước với việc thành lập đoàn đánh giá chéo gồm nhiều thành phần từ lãnh đạo các đơn vị chuyên môn khác nhau kết hợp việc đánh giá theo các chuyên đề. Trong 02 ngày làm việc, 27/04/2015 và 07/05/2015, Đoàn đánh giá dưới sự chủ trì của ThS. Vũ Thị Hải Vân – Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo ISO đã kiểm tra 19 đơn vị theo các chuyên đề:
1. Khắc phục khiếm khuyết trong lần đánh giá trước;
2. Việc thực hiện kết luận của hiệu trưởng;
3. Kiểm tra vận hành của các quy trình;
4. Công tác phối hợp giữa các đơn vị. 
Với cách thức mới này đã mang lại hiệu quả cao, đã chỉ ra được những điểm còn chưa phù hợp trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong toàn trường; những điểm yếu, điểm mạnh của từng đơn vị trong quá trình vận hành và quản lý hệ thống ISO 9001:2008; phát hiện nhân rộng những cải tiến, sáng kiến trong quá trình vận hành hệ thống; xem xét lại tính cấp thiết trong việc rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và bộ quy trình phù hợp với giai đoạn tiếp theo 2015-2018.
Quang cảnh của cuộc đánh giá ngày 07/5/2015 đối với các đơn vị đào tạo.Căn cứ vào kết luận từ cuộc đánh giá nội bộ, các đơn vị khẩn trương thực hiện khắc phục khiếm khuyết, chuẩn bị cho đợt đánh giá ngoài vào tháng 6/2015 cho giai đoạn 2015-2018. 
Tin từ phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo – trường CĐ Hàng hải IBạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal