Thông báo chung
Thông báo học sinh, sinh viên nhận tiền miễn, giảm 50%, 70% học phí  (17/06/2015)
  Phòng Tài chính – Kế toán thông báo danh sách HSSV đến nhận tiền miễn, giảm học phí (Theo danh sách đính...

 
Phòng Tài chính – Kế toán thông báo danh sách HSSV đến nhận tiền miễn, giảm học phí (Theo danh sách đính kèm): 
Danh sách HSSV nhận tiền giảm 70% học phí .xls
Danh sách HSSV nhận tiền miễn, giảm 50% học phí học kỳ II năm học 2014-2015.xls

Địa điểm : Phòng Tài chính – Kế toán

Thời gian: Các ngày làm việc kể từ ngày 18/6/2015

- Sáng từ 7h30 đến 11h

          - Chiều từ 14h đến 16h30Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal