Nghiên cứu Khoa học > Tin tức
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP THEO PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ LIÊN HOÀN (19/07/2015)
ANALYSE SEVERAL FACTORS IN COMPANY’S MANUFACTERING ACORDING TO CONTINUOUS REPLACEMENT METHOD (Bài viết đã được đăng trên Tạp chí Khoa học công nghệ Giao...

ANALYSE SEVERAL FACTORS IN COMPANY’S MANUFACTERING
ACORDING TO
CONTINUOUS REPLACEMENT METHOD

(Bài viết đã được đăng trên Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải số 11 - Tháng 3/2014)

                                                                                    ThS. NGUYỄN THỊ LIÊN

                                                                             Khoa Kinh tế, Trường Cao đẳng Hàng hải I

Tóm tắt:

Bài báo sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để phân tích chi tiết các yếu tố cơ bản sản xuất trong doanh nghiệp để đưa ra yếu tố tích cực và yếu tố chưa tích cực. Từ đó giúp doanh nghiệp có những biện pháp điều chỉnh thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Abstract:

         This article used the continuous replacement method to analyse some basic factors in company’s manufactering in order to give some positive and negative factors. Thank to it, which supports businesses to adjust the appropriate adjustments to improve the production and business efficiency.

Xem chi tiết >>

Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal