Tin tức chung
Cơ hội đối với học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I với những quy định mới về học phí, chính sách miễn giảm học phí áp dụng từ năm học 2015 – 2016 (08/10/2015)
...


Ngày 2/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/12/2015, thay thế Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013.

            Theo quy định mới này, các trường cao đẳng công lập chưa tự bảo đảm kinh phí thường xuyên và chi đầu tư chỉ được tăng học phí đào tạo với mức từ 50.000 đ – 60.000 đ/tháng (khoảng 10,5% so với mức cũ) tuỳ theo ngành và theo hình thức đào tạo đại trà. Như vậy, mức tăng này cũng tương đương với mức tăng được quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, mức tăng cao nhất áp dụng hệ cao đẳng năm học 2014 – 2015 so với năm học 2013 – 2014 từ 52.000 đ – 68.000 đ/tháng. Trường Cao đẳng Hàng hải I là trường công lập trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, được xếp loại là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần kinh phí thường xuyên (chưa tự bảo đảm kinh phí thường xuyên và chi đầu tư ) sẽ áp dụng định mức học phí cho năm học 2015 – 2016 với chương trình đào tạo đại trà được quy định tại Mục a) Khoản 4 Điều 5 của Nghị định 86/2015/NĐ-CP theo hai nhóm ngành nghề:

Nhóm 1: Khoa học xã hội, kinh tế…: Mức trần 430.000đ/tháng (hệ trung cấp) và 490.000 đ/tháng (hệ cao đẳng);

Nhóm 2: Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ…: Mức trần 500.000đ/tháng (hệ trung cấp) và 580.000 đ/tháng (hệ cao đẳng).

Đây cũng chính là cơ hội đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường công lập chưa tự chủ hoàn toàn về kinh phí chi thường xuyên như Trường Cao đẳng Hàng hải I.

Một số các quy định về miễn giảm học phí đối với đối tượng như người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng; người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo; học sinh, sinh viên theo học nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được quy định trong Danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định…vẫn được tiếp tục hưởng chế độ.

Điểm mới trong đối tượng miễn học phí, đó là đã bổ sung thêm đối tượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp. Đây chính là cơ hội cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại các tỉnh ven biển có cơ hội vừa được học tập và vừa được dạy nghề, giảm bớt gánh nặng cho các gia đình. Sau khi tốt nghiệp, với sự giúp đỡ, hướng nghiệp của Trường Cao đẳng Hàng hải I, các học sinh này có thể tham gia ngay vào thị trường việc làm tại các công ty vận tải trong và ngoài nước với mức thu nhập ổn định hoặc có thể tiếp tục học liên thông lên các chương trình cao hơn.

Tin từ Ban biên tập – Trường Cao đẳng Hàng hải I

Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal