Thông báo chung
Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (23/10/2011)
Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Số tư liệu: 1036/CĐ-BGDĐT Ngày ban...

Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số tư liệu: 1036/CĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 20-10-2011
Tệp đính kèm: 1036CD.PDF

CÔNG ĐIỆN
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, điện:

                             -         Các sở giáo dục và đào tạo
                             -        
Đại học Quốc gia Hà Nôi, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh,
                                       Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng
                             -        
Các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

Cuộc vận động bầu chọn 7 Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới do tổ chức New7wonders phát động từ năm 2007 sẽ kết thúc vào ngày 11/11/2011. Vịnh Hạ Long là 1 trong số 28 kỳ quan thiên nhiên của thế giới lọt vào vòng chung kết. Trong giai đoạn nước rút, nhằm huy động sức mạnh tổng lực bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học và trung cấp chuyên nghiệp tích cực tuyên truyền, vận động, tổ chức cho cán bộ, công chức, giáo viên, học sinh, sinh viên và người thân bầu chọn cho Vịnh Hạ Long. Việc vận động và tổ chức bầu chọn cho Vịnh Hạ Long có thể thực hiện trong giờ chào cờ, giờ sinh hoạt lớp hoặc đầu mỗi tiết học.

Các thầy, cô giáo hãy hướng dẫn và cùng học sinh, sinh viên bầu chọn cho Vịnh Hạ Long theo các phương thức sau đây:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal