Tin tức chung
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Đinh La Thăng gửi các thầy giáo, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (13/11/2011)
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                 ***** THƯ CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

                *****

THƯ CHÚC MỪNG
NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011

Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo
và toàn thể cán bộ, nhân viên các trường trong Ngành GTVT

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ GTVT, tôi thân ái gửi tới các Nhà giáo lão thành, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các đồng chí cán bộ, nhân viên đã và đang giảng dạy, công tác tại tất cả các trường đại học, cao đẳng, trường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức, các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề và các trung tâm đào tạo trong Ngành GTVT trên phạm vi cả nước lời thăm hỏi chân thành và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Các đồng chí thân mến,

Năm học 2010-2011 vừa qua, phát huy truyền thống “dạy tốt – học tốt”, nhiều nhà trường và cơ sở đào tạo trong Ngành GTVT đã đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp giảng dạy, cải tiến chương trình đào tạo, từng bước hội nhập với trình độ đào tạo của khu vực và thế giới.
Triển khai Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về "Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao", nhiều trường đã chủ động và tích cực thu hút các nguồn vốn đầu tư để nâng cấp trường sở, thiết bị, chăm lo củng cố đội ngũ giáo viên, hỗ trợ tài năng trẻ, bồi dưỡng nhân tài. Nhờ vậy, chất lượng học sinh, sinh viên tốt nghiệp nhìn chung đã được nâng cao một bước, góp phần không nhỏ vào thành tích chung của các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành.

Đặc biệt, trong năm học vừa qua, Trường Đại học Hàng hải đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ GTVT (tiền thân là Trường Cao đẳng nghề GTVT) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; có 01 thầy giáo được xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và 14 thầy cô giáo được xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Đây là sự ghi nhận xứng đáng những nỗ lực của đội ngũ thầy cô giáo và cán bộ, nhân viên các nhà trường. Thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ GTVT, tôi nhiệt liệt biểu dương và hoan nghênh những nỗ lực của các nhà trường, các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh, sinh viên.

Các đồng chí thân mến,

Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2016 với mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nền kinh tế trí thức. Bên cạnh đó, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020, trong đó có 3 mục tiêu: (1) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; (2) Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn kết với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; (3) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn. Để thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Bộ GTVT đã xây dựng Chương trình hành động, trong đó nhấn mạnh vai trò to lớn của công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Để thực hiện thành công trọng trách này, hệ thống các nhà trường, các cơ sở đào tạo trong Ngành GTVT cần chủ động và tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cấp trường sở, thiết bị, giáo trình, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Các thầy cô giáo cần có ý thức tự nâng cao trình độ và chất lượng giảng dạy, tất cả vì các em học sinh, sinh viên thân yêu, vì lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển chung của Ngành GTVT chúng ta.

Trong năm học tới, tôi cũng mong rằng các nhà trường trong toàn Ngành sẽ tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích”; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng không đọc-chép một cách thụ động; phát triển quy mô đào tạo gắn với nâng cao chất lượng đào tạo. Trên thực tế, các công trình, phương tiện giao thông đang ngày càng hiện đại. Chính vì vậy, Ngành GTVT luôn cần những cán bộ, kỹ sư, công nhân có trình độ, tay nghề và năng lực thực sự.

Với bề dày thành tích nhiều năm qua, tôi tin tưởng rằng đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh, sinh viên các nhà trường trong toàn Ngành GTVT sẽ tiếp tục vươn lên, dạy tốt hơn - học tốt hơn, thực hiện thành công trọng trách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ công cuộc phát triển Ngành GTVT nói riêng và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung.

Xin chúc các thầy cô giáo sức khoẻ và hạnh phúc trong công việc và cuộc sống. Chúc tất cả các nhà trường năm học 2011-2012 thành công tốt đẹp.

Chào thân ái!

Đinh La Thăng         
Uỷ viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ GTVT

Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal