Tuyển sinh > Quy chế tuyển sinh
Thông báo: Tuyển sinh năm 2012 (07/02/2012)
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I CỘNG HOÀ XÃ HỘI...

 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hải Phòng, ngày 06 tháng 02 năm 2012

 

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2012 

Căn cứ kế hoạch năm 2012, Trường Cao đẳng Hàng hải I thông báo tuyển sinh Cao đẳng; Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề như sau:

 

1. CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY, chỉ tiêu: 1450, ký hiệu trường: CHH.

- Thời gian học: 36 tháng, Tuyển sinh các ngành:

 

STT

NGÀNH

MÃ  NGÀNH

KHỐI THI

CHỈ TIÊU

(DỰ KIẾN)

1

Điều khiển tàu biển.

C840107

A

350

2

Tin học ứng dụng.

C480202

A

100

3

Vận hành khai thác máy tàu biển.

C840108

A

300

4

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Gồm 2 chuyên ngành Đóng mới và sửa chữa thân tàu thuỷ; Thiết kế và sửa chữa máy tàu thuỷ).

C510201

A

350

5

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Điện tàu thuỷ).                

C510301

A

100

6

Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)                          

C340301

A

250

 

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT.

- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 * Ghi chú: Ngành C840107; C840108 chỉ tuyển Nam giới, sinh viên phải ở tập trung trong KTX để thuận tiện cho việc học tập, rèn luyện.

 2. HỆ LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG: (chỉ tiêu: 550)

- Thời gian học: 18 tháng; Tuyển sinh các ngành:  

 

01. Điều khiển tàu biển.

04. Công nghệ KT cơ khí (Gồm 2 chuyên ngành: Đóng mới và sửa chữa thân tàu thuỷ, Thiết kế và sửa chữa máy tàu thuỷ).

02. Tin học ứng dụng.

03. Vận hành khai thác máy tàu biển.

05. Công nghệ KT điện, điện tử (Chuyên ngành Điện tàu thuỷ).               

06. Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)                          

 - Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp hàng hải hoặc tương đương.

- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hồ sơ Download t: www.cdhh.edu.vn hoặc mua và nộp tại trường.

 3. HỆ CAO ĐẲNG VỪA LÀM VỪA HỌC: (chỉ tiêu: 100)

- Thời gian học: 36 tháng; Tuyển sinh các ngành:  

 

01. Điều khiển tàu biển

03. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Điện tàu thuỷ).               

02. Vận hành khai thác máy tàu biển.

04. Kế toán (CN: Kế toán doanh nghiệp)                          

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT.

- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hồ sơ Download t: www.cdhh.edu.vn hoặc mua và nộp tại trường.

4. HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY  (Chỉ tiêu:750; mã trường: GT09)

 - Thời gian học: 24 tháng, Tuyển sinh các ngành:

 

   01. Điều khiển tàu biển.

05.Sửa chữa máy tàu thuỷ.       

   02. Vận hành máy tàu biển.

06.Điện CN tàu thuỷ và dân dụng.

   03. Kinh tế vận tải thuỷ.

07. Công nghệ thông tin.

   04.Vỏ tàu thuỷ.              

08. Kế toán doanh nghiệp.

 - Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT.

 - Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 hai môn: Toán và Vật lý; hoặc điểm thi Đại học, Cao đẳng năm 2012 (ngày xét tuyển: 15/08/2012).

 * Ghi chú: Ngành 01; 02 chỉ tuyển Nam giới, sinh viên phải ở tập trung trong KTX để thuận tiện cho việc học tập, rèn luyện.

 5. TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VỪA LÀM VỪA HỌC (chỉ tiêu: 100):

 - Tuyển sinh các ngành: 

 

   01. Điều khiển tàu biển.

05.Sửa chữa máy tàu thuỷ.       

   02. Vận hành máy tàu biển.

06.Điện CN tàu thuỷ và dân dụng.

   03. Kinh tế vận tải thuỷ.

07. Công nghệ thông tin.

   04.Vỏ tàu thuỷ.              

08. Kế toán doanh nghiệp.

 - Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

- Thời gian học:+ 24 tháng đối với học sinh tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT.

                          + 36 tháng đối với học sinh tốt nghiệp THCS.

- Hồ sơ Download t: www.cdhh.edu.vn hoặc mua và nộp tại trường hoặc tại các cơ sở liên kết đào tạo.

 * Tốt nghiệp TCCN, TCCN vừa làm vừa học được học liên thông lên Cao đẳng, Đại học.

 6. HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ (chỉ tiêu: 500).

 - Tuyển sinh các nghề:

 

   01. Điều khiển tàu biển.

05. Sửa chữa máy tàu thuỷ.       

   02. Tin học ứng dụng.

06.Điện tàu thuỷ.

   03. Khai thác máy tàu biển.

07. Kế toán doanh nghiệp

   04.Vỏ tàu thuỷ.              

 

 - Đối tượng tuyển sinh:  Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT.

 - Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết quả học tập lớp 12  hai môn: Toán và Vật lý; hoặc điểm thi Đại học, Cao đẳng năm 2012.

 - Thời gian học: 36 tháng, Học phí:  400.000 đồng/tháng/học sinh.

 - Thời gian khai giảng: Đợt 1: tháng 04 năm 2012.

                             Đợt 2: tháng 10 năm 2012.

- Hồ sơ Download t: www.cdhh.edu.vn hoặc mua và nộp tại trường.

 * Ghi chú: Ngành 01; 03 chỉ tuyển Nam giới, sinh viên phải ở tập trung trong KTX để thuận tiện cho việc học tập, rèn luyện.

 7. LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP NGHỀ LÊN CAO ĐẲNG NGHỀ: (Chỉ tiêu: 100).

 - Tuyển sinh các nghề:

  

    01. Điều khiển tàu biển.

05. Sửa chữa máy tàu thuỷ.       

   02. Tin học ứng dụng.

06.Điện tàu thuỷ.

   03. Khai thác máy tàu biển.

07. Kế toán doanh nghiệp

   04.Vỏ tàu thuỷ.              

 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp nghề hàng hải hoặc tương đương.

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

- Thời gian học: 12 tháng, Học phí:  400.000 đồng/tháng/sinh viên.

- Hồ sơ Download t: www.cdhh.edu.vn hoặc mua và nộp tại trường.

 8. HỆ TRUNG CẤP NGHỀ: (chỉ tiêu: 100).

 - Tuyển sinh các nghề:

 

   01. Điều khiển tàu biển.

05. Sửa chữa máy tàu thuỷ.       

   02. Tin học ứng dụng.

06.Điện tàu thuỷ.

   03. Khai thác máy tàu biển.

07. Kế toán doanh nghiệp

   04.Vỏ tàu thuỷ.              

 

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT (ngành 01; 03 chỉ tuyển Nam giới).

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết quả học tập lớp 12.

- Thời gian học: 24 tháng Học phí: 350.000 đồng/tháng/học sinh

- Hồ sơ Download t: www.cdhh.edu.vn hoặc mua và nộp tại trường.

- Thời gian khai giảng: Đợt 1: tháng 04 năm 2012.

         Đợt 2: tháng 10 năm 2012.

 9. HỆ SƠ CẤP NGHỀ: (chỉ tiêu: 100).

 - Thời gian học: 05 tháng, Tuyển sinh các nghề:

01. Điều khiển tàu biển.      

02. Khai thác máy tàu biển.            03. Điện tàu thuỷ.

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên, có thời gian đi biển tối thiểu 06 tháng.

- Thời gian mở lớp: Khi lớp học cú đủ 20 người.

- Hồ sơ Download t: www.cdhh.edu.vn hoặc mua và nộp tại trường.

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Hàng hải I

498 Đà Nẵng, Đông Hải I, Hải An, Hải Phòng.

Điện thoại: 031.3766739 - 031.3766301.

Website: http://www.cdhh.edu.vn

 

 

  HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 Phan Văn Tại

 

 


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal