Tin tức chung
Đoàn công tác Cục Hàng Hải Việt Nam thăm và làm việc với Trường Cao đẳng Hàng hải 1 (15/03/2012)
              Trong thời gian làm việc Đoàn...

    
 
 

     Trong thời gian làm việc Đoàn đã nghe đồng chí Phan Văn Tại Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng Nhà trường Báo cáo tổng quan về quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường trong 40 năm kể từ ngày thành lập; Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường năm 2011 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2012. Đoàn cũng đã nghe phát biểu đề xuất của cán bộ Nhà trường về một số lĩnh vực cấp thiết rất cần được Lãnh đạo Cục Hàng hải, Bộ Giao thông vận tải và Nhà nước quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ như: đào tạo cán bộ giảng viên trình độ cao ở nước ngoài; tăng cường cơ sở vật chất cho đào tạo, huấn luyện; đổi mới đội tầu huấn luyện… Phát biểu trong buổi làm việc, đồng chí Cục trưởng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của thầy và trò Nhà trường đã khắc phục khó khăn, thiếu thốn, phát huy truyền thống đoàn kết cho phát triển. Thương hiệu của Nhà trường hiện đang có uy tín cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, lãnh đạo Nhà trường cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, không trông chờ ỷ lại nguồn ngân sách cấp mà phải tích cực, chủ động khai thác các nguồn vốn cho phát triển trên cơ sở định hướng của Đảng, Nhà nước. Tích cực, chủ động mở rộng quan hệ quốc tế về hợp tác trao đổi kinh nghiệm đào tạo, huấn luyện, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và xuất khẩu thuyền viên. Nghiên cứu đề xuất với ngành với Nhà nước những vấn đề cấp bách trong đào tạo nhân lực liên quan đến uy tín quốc gia và tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

     Buổi làm việc đã diễn ra trong không khí cởi mở, thân thiện, tin cậy và thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh trong thời gian làm việc của Đoàn tại Nhà trường

 
 


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal