Tin tức chung
Tin: Hội nghị cán bộ viên chức Trường cao đẳng Hàng hải 1 năm 2012 (16/02/2012)
    Về dự và chỉ đạo Hội nghị các các Đ/c Phạm Hoàng Hải – Phó trưởng phòng TCCB Cục...

 
 

Về dự và chỉ đạo Hội nghị các các Đ/c Phạm Hoàng Hải – Phó trưởng phòng TCCB Cục Hàng hải Việt Nam- thư ký Ban chỉ đạo, Đ/c Đinh Văn Thắng trưởng phòng Khoa học công nghệ và môi trường - ủy viên Ban chỉ đạo Hội nghị cán bộ viên chức Cục Hàng hải Việt Nam năm 2012.

Hội nghị đã nghe các Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 ; Báo cáo tổng kết phòng trào CNVC năm 2011 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2012; Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2011, phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 2012. Hội nghị đã tiến hành thảo luận và thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2012. (Tải file đính kèm)

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị CNVC:

 
 
 
 Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal