Tin tức chung
Tin: Đoàn công tác Cục Hàng Hải Việt Nam thăm và làm việc với Trường CĐHH I  (20/05/2013)
Trong thời gian làm việc, Đoàn đã nghe đồng chí Phan Văn Tại Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng nhà trường Báo cáo tổng quan về nhà trường...Trong thời gian làm việc, Đoàn đã nghe đồng chí Phan Văn Tại Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng nhà trường Báo cáo tổng quan về nhà trường trong 41 năm xây dựng và phát triển; Tình hình hoạt động của nhà trường năm học 2012-2013 những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và một số đề xuất, kiến nghị cần được lãnh đạo Cục Hàng hải, Bộ Giao thông vận tải và Nhà nước quan tâm hỗ trợ như: đào tạo cán bộ giảng viên trình độ cao ở nước ngoài; tăng cường cơ sở vật chất cho đào tạo, huấn luyện; đổi mới đội tầu huấn luyện… Phát biểu trong buổi làm việc, đồng chí Cục trưởng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của thầy và trò nhà trường đã khắc phục khó khăn, thiếu thốn, phát huy truyền thống đoàn kết cho phát triển. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, lãnh đạo Nhà trường cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tích cực, chủ động khai thác các nguồn vốn cho phát triển. Nghiên cứu đề xuất với ngành với Nhà nước những vấn đề cấp bách trong đào tạo nhân lực liên quan đến uy tín quốc gia và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

     Buổi làm việc đã diễn ra trong không khí cởi mở, thân thiện, tin cậy./.

Một số hình ảnh về hoạt động của Đoàn tại Nhà trường:
Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal